Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο»: Το πρόγραμμα για την Εκπαίδευση

«ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο»: Το πρόγραμμα για την Εκπαίδευση

Οι θέσεις της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο», σχετικά με την Εκπαίδευση.

«Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η ανατροφή των νέων» – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι κατά γενική ομολογία η πλέον ασφαλής διαδικασία για τη βελτίωση της κοινωνίας των ανθρώπων τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, από την άποψη υλικοτεχνικής και κτηριακής υποδομής, αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία οφείλει να μεριμνά διαρκώς, έτσι ώστε νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και κοινωνικές απαιτήσεις της εποχής μας .

Η επαρκής, στο σωστό χρόνο, συντήρηση και ο ενδελεχής-επιστάμενος έλεγχος καταλληλότητας/ασφάλειας των διδακτηρίων, δημόσιων και μισθωμένων, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού, η ορθολογική ικανοποίηση των λειτουργικών τους αναγκών, η στήριξη προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι μερικές μόνο από τις προτεραιότητές μας προκειμένου να επιτύχουμε μια δυναμική και δημιουργική σχέση εκπαίδευσης-τοπικής αυτοδιοίκησης με πολλαπλά οφέλη τόσο για την εκπαιδευτική, όσο και για την τοπική κοινότητα.

Στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου των δήμων στον τομέα της εκπαίδευσης σχεδιάζουμε:

-Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών και μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

-Αναβάθμιση και ενίσχυση του θεσμού των Δημοτικών και Σχολικών Επιτροπών Παιδείας για να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης.

-Συνεχής επαφή και συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης στο νησί μας, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Συλλόγους Διδασκόντων, Συλλόγους Γονέων και Μαθητικά Συμβούλια για έγκαιρο ετήσιο προγραμματισμό των αναγκών των διδακτηρίων (σύμβαση καθαριστριών, συντήρηση αιθουσών, αποψίλωση προαύλιων χώρων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και πριν την έναρξη του σχολικού έτους), των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

-Ενέργειες για επέκταση Δημοτικής Συγκοινωνίας για μεταφορά μαθητών στα Λύκεια και ειδικής σήμανσης του δρόμου για διέλευση μαθητών, δημιουργία πεζοδρομίων στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στα διδακτήρια.

-Ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου με εθελοντές εκπαιδευτικούς για δωρεάν παροχή πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε μαθητές όλων των τάξεων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Το περιβάλλον στο οποίο κινούνται τα παιδιά και περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επηρεάζει τις μαθησιακές διαδικασίες, αλλά επιδρά θετικά και συμβάλλει στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και στην κοινωνική ωρίμανσή τους.

Για το λόγο αυτό θα επιδιώξουμε:

-Στήριξη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και κοινωνικών φορέων για το άνοιγμα-σύνδεση του σχολείου με τη ζωή της τοπικής κοινωνίας με επιπλέον εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στα προαύλια, τους χώρους των σχολείων παράλληλα με τις υπάρχουσες υποδομές του δήμου μας (Θέατρο, Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, γήπεδα, μουσεία…) με τη συνεργασία και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

-Δημιουργία όπου είναι εφικτό, πράσινων κήπων σε μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης των μαθητών.

-Δημιουργία και ενίσχυση βιβλιοθηκών σε κάθε σχολική μονάδα για την καλλιέργεια της αγάπης του παιδιού στο βιβλίο.

-Προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης, εκκινώντας από τα σχολεία, στο πλαίσιο του σεβασμού προς το ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των νησιών.

-Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

-Μείωση των δαπανών για θέρμανση-κλιματισμό με την ενεργοποίηση/σύσταση ενεργειακών Κοινοτήτων.

-Συνεργασία Δήμου με Κοινότητες.

-Εκσυγχρονισμός των συστημάτων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων.

Στους βασικούς στόχους μας περιλαμβάνονται:

-Η αναδιοργάνωση και ο εμπλουτισμός της Παιδικής Βιβλιοθήκης για την αξιοποίησή της από εκπαιδευτικούς και μαθητές τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, όσο και κατά τις ημέρες των διακοπών.

-Ενέργειες στήριξης για την ίδρυση μουσικού σχολείου στη Σύρο.

-Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου για ενδυνάμωση της Περιβαλλοντικής, Μουσειακής και Πολιτιστικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, φορείς του νησιού και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

-Υποστήριξη και ανάδειξη του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης» σε πυλώνα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

-Ενίσχυση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για την απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, με ατομική – οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από ομάδες εργαστηρίων.

-Επιδίωξη σε συνεργασία με τους κρατικούς φορείς για την παροχή σχολικών προγευμάτων σε όλα τα σχολεία.

-Προσπάθεια ενίσχυσης υποστηρικτικών δομών για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, υποστηρικτικά κέντρα κ.α.).

-Συνεργασία με κρατικούς φορείς για την επίλυση προβλημάτων στέγασης σε εκπαιδευτικούς.

-Ενέργειες για την δημιουργία γυμνασιακής σχολικής μονάδας εκτός Ερμούπολης. Η συγκεκριμένη πρόταση της Ένωσης Γονέων έχει τύχει της ομόφωνης αποδοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, και εγκρίθηκε με την Απόφαση 303, πρακτικό 22, στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2013.

-Εξέταση λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών για την εκπαίδευση/κατάρτιση σε επαγγέλματα σχετικά με το ναυπηγείο Νεωρίου (Ελασματουργοί, ηλεκτροσυγκολλητές, σωληνουργοί, εφαρμοστές κλπ), ώστε να δύναται να λειτουργεί με εντόπιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

-Ανάπτυξη της ελληνικής παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης στη Σύρο. Η τέχνη του καραβομαραγκού χάνεται. Είναι η τελευταία ευκαιρία να διασωθεί. Υπάρχει άμεση ανάγκη για τη δημιουργία δομής για τη μετάδοση σε νέους, μιας γνώσης που σίγουρα θα χαθεί αν δεν γίνουν άμεσες ενέργειες.

-Κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε πρωτοπόρα προγράμματα και διοργανώσεις, καλλιτεχνικές και άλλες συναντήσεις της ευρύτερης μαθητικής κοινότητας.

-Ενίσχυση και προώθηση εκπαιδευτικών εκδρομών μεταξύ των νησιών ώστε να δημιουργούνται δεσμοί μεταξύ των νέων ανθρώπων ως επένδυση για το μέλλον της «Κυκλαδικής συνείδησης».

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η ίδρυση και λειτουργία πριν από 20 χρόνια του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων στο νησί μας υπήρξε κατάκτηση της τότε δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας.

Η συμβολή του Δήμου στην εύρυθμη λειτουργία του αποτελεί πρωταρχική επιλογή του συνδυασμού μας. Θεωρούμε αυτονόητη την αμέριστη υποστήριξή μας τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο συνεργασίας.

Σταθερή επιδίωξή μας είναι:

-Μεγάλο πρόβλημα η κτιριακή διασπορά του Τμήματος. Αναγκαία η στεγαστική επάρκειά του. Ενέργειες για την δημιουργία Πανεπιστημιούπολης εντός του στρατοπέδου «Λοχαγού Ζαφείρη».

-Η ίδρυση και λειτουργία «ενδιάμεσου φορέα ή εντεταλμένου συμβούλου» που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ δήμου και Πανεπιστημίου για συνεχή επαφή, ανταλλαγή προτάσεων, συνεννόηση, αλληλοστήριξη και ειλικρινή-παραγωγική συνεργασία.

-Η ανάδειξη και προβολή του σημαντικού έργου του Πανεπιστημιακού Τμήματος.

-Η παραχώρηση πολιτιστικών, αθλητικών κ.λ.π. χώρων του Δήμου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ημερίδες, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες κ.ά).

-Η συνεργασία με το σύλλογο των φοιτητών, η ενίσχυση πρωτοβουλιών τους και των
δραστηριοτήτων που υλοποιούν στο νησί μας .

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο».

Η σταθερή στόχευση του συνδυασμού μας προς ένα σύγχρονο σχολείο «δεμένο» με την κοινωνία, ένα σχολείο με ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, το διάλογο, τη συμμετοχή, την καινοτομία αποτελεί διαρκές όραμα, για την υλοποίηση του οποίου δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε από την επόμενη ημέρα των
εκλογών.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien