Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > Σύρος: Χρηματοδότηση 600 χιλ. ευρώ για την αίθουσα μπάσκετ

Σύρος: Χρηματοδότηση 600 χιλ. ευρώ για την αίθουσα μπάσκετ

Από την Κοινή Γνώμη

Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σύρου – Ερμούπολης η απόφαση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την Κλειστή Αίθουσα Α΄.

Το έργο στατικής ενίσχυσης της αθλητικής αίθουσας καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα καλείται να εγκρίνει την πρόταση υποβολής αιτήματος λήψης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Πρόκειται για μία σημαντική απόφαση που αναμένει η αθλητική κοινότητα του νησιού, μικροί και μεγάλοι αθλητές που κάνουν χρήση της Κλειστής Αίθουσας Α΄, η οποία εδώ και χρόνια παρουσιάζει μεγάλα και σοβαρά προβλήματα.

Επί της ουσίας, με την αυριανή “επικύρωση” της πρόθεσης της Δημοτικής Αρχής και των παρατάξεων της αντιπολίτευσης από το σώμα του ΔΣ, ο Δήμος θα διεκδικήσει επίσημα τη χρηματοδότηση έως του ποσού των 600.000 ευρώ, προκειμένου να καταφέρει να αναβαθμίσει μία από τις κύριες αθλητικές υποδομές της Σύρου, που καθημερινά εξυπηρετεί έναν μεγάλο αριθμό αθλητών, προπονητών και κοινού.

Πρέπει να υπενθυμιστεί πως σε τακτικά διαστήματα στο εν λόγω γήπεδο διεξάγονται και αγώνες παιδικών κι εφηβικών σωματείων, με την πλευρά τους να έχει επισημάνει επανειλημμένως κατά το παρελθόν, το “βουνό” των προβλημάτων που παρουσίαζε η συγκεκριμένη αθλητική αίθουσα.

Ένα εξ αυτών, η εισροή νερού κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, που προκάλεσε τόσο την ανησυχία των χρηστών της, όσο όμως και ακυρώσεις αθλητικών αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως, η μελέτη για τη στατική ενίσχυση της Κλειστής Αίθουσας Α΄ παραλήφθηκε οριστικά από το δημοτικό συμβούλιο τέλος του περασμένου Οκτωβρίου (2018), με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Φραγκίσκο Βακόνδιο να είχε γνωστοποιήσει από τότε την προσπάθεια αναζήτησης χρηματοδότησης με σκοπό την υλοποίηση του έργου.

Σημειώνεται πως η κάλυψη της δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης είχε καλυφθεί τόσο από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, όσο και από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Οριστικοποίηση στοιχείων για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στο Υπ. Εσωτερικών

Ειδικότερα, οι αιρετοί καλούνται να εγκρίνουν την υποβολή πρότασης λήψης χρηματοδότησης, ενώ οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μερίμνησαν για την ολοκλήρωση του σχετικού “φακέλου” που θα προωθηθεί στο Υπ. Εσωτερικών με φόντο την πρόσκληση χρηματοδότησης από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ.

“Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” του προγράμματος χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σας υποβάλλουμε σχέδιο τεχνικού δελτίου και εισηγούμαστε την υποβολή αιτήματος ένταξης πράξης με τίτλο “Στατική ενίσχυση και αντικατάσταση των κερκίδων Κλειστής Αίθουσας Α΄ Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης” αποτελούμενης από δύο υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο” σημείωνε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, Δαυίδ Διακοδημητρίου προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου στις 23/1/2019, ζητώντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών από κάθε υπηρεσία που εμπλέκεται με το θέμα, για τη δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης στο αρμόδιο Υπουργείο.

Στατική ενίσχυση και αντικατάσταση κερκίδων

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα, αυτά της στατικής ενίσχυσης του κτιρίου και της αντικατάστασης των κερκίδων του.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της περιγραφής του αντικειμένου αναφέρονται με σαφήνεια οι επεμβάσεις που θα γίνουν στην αθλητική αίθουσα, οι οποίες “περιγράφουν” εμμέσως και τη σημερινή κατάσταση και έχουν ως ακολούθως: α. “Οριζόντια” σύνδεση των ζευκτών μέσω σεισμικών μεταλλικών συνδέσμων (προσθήκη “οριζόντιων” Χ). Η οριζόντια σύνδεση των ζευκτών υλοποιείται μέσω 108 μεταλλικών ελκυστήρων διαμέτρου 19 mm (…). β. Προσθήκη κατακόρυφων μεταλλικών συνδέσμων. Η κατακόρυφη σύνδεση των στύλων υλοποιείται μέσω 16 μεταλλικών ελκυστήρων διαμέτρου 19 mm(…). γ. Περίσφιξη στύλων με μανδύα ΙΟΠ στην κρίσιμη περιοχή σύνδεσης με τη θεμελίωση. δ. Περίσφιξη στύλων με μανδύα ΙΟΠ σε άλλες περιοχές και περίσφιξη δοκών. ε. Επικόλληση περιμετρικής λωρίδας ΙΟΠ εσωτερικά στις δοκούς. στ. Αντιδιαβρωτική προστασία υφιστάμενων μεταλλικών στοιχείων. ζ. Ενισχύσεις μεταλλικών στοιχείων ζευκτού (…) και ενισχύσεις τεγίδων έναντι λυγισμού. η. Σύνδεση περιμετρικών πλαισίων. Οι ακραίοι στύλοι των περιμετρικών πλαισίων συνδέονται οριζόντια μέσω νέων μεταλλικών στοιχείων (…). θ. Συντήρηση των περιοχών που δεν ενισχύονται (αντιδιαβρωτική προστασία). ι. Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από τον φέροντα οργανισμό (…).”.

Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί και άλλες εργασίες όπως οι εκσκαφές για την αποκάλυψη της βάσης των στύλων και ανάλογες αποκαταστάσεις (επιχώσεις, σκυροδετήσεις) των πλακών υπεδάφους, όπως ακόμη και καθαιρέσεις τοίχων πλήρωσης από τον φέροντα οργανισμό με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής, στις θέσεις όπου προβλέπονται κατακόρυφοι μεταλλικοί σύνδεσμοι. Τέλος, προβλέπεται η αποξήλωση και επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση των κουφωμάτων και οι απαραίτητοι χρωματισμοί.

Τέλος, στα γενικά στοιχεία του έργου και στην περιγραφή του αντικειμένου, γνωστοποιείται πως, προβλέπεται “απομάκρυνση υφιστάμενων διαβρωμένων κερκίδων και προμήθεια και τοποθέτηση νέων περίπου 300 – 400 θέσεων”.

Άλλωστε, σκοπός του έργου όπως προαναφέρθηκε είναι η βελτίωση της ασφάλειας και άνεσης των θεατών και συνοδών των χρηστών του αθλητικού χώρου.

Εμπρόθεσμη ανταπόκριση από τον Δήμο

Από πλευράς Δήμου Σύρου – Ερμούπολης πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται άμεσες ενέργειες για τη λήψη της χρηματοδότησης, με την αυριανή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να σημαίνει μία ακόμη κίνηση, την κύρια κίνηση, προς την τελική ευθεία για τη βελτίωση της αθλητικής αίθουσας, αφού αξιολογήσει την πρόταση κι ανάψει το “πράσινο φως” το Υπ. Εσωτερικών.

Πρέπει να διευκρινισθεί πως, βάσει της πρόσκλησης του Υπουργείου, ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης (14/1/2019) και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 30η Απριλίου 2019.

Τονίζεται δε, πως, “Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας αίτησης με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο κύρια υποέργα, με ελάχιστο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 30.000 ευρώ”.

Τέλος, αναφέρεται πως, σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να καλύψει ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien