Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΕΡΙΦΟΣ > Σέριφος: Παράταση ωραρίου μουσικής καταστημάτων

Σέριφος: Παράταση ωραρίου μουσικής καταστημάτων

Για μία ακόμα φορά η “διαμάχη” καφέ και κατοίκων της Χώρας ήρθε στο προσκήνιο και μάλιστα αυτή τη φορά με επίσημο τρόπο, αφού το club Gaidaros φέτος έκλεισε για κάποιες μέρες .

Στο Δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκαν δύο θέματα, Η αλλαγή της διάταξης που απαγορεύει στα καφέ του νησιού να χρησιμοποιούν ενισχυτές και ηχεία και για την αλλαγή επιβολής διοικητικών προστίμων

Ήταν φυσικό στη κουβέντα να έρθουν και ζητήματα ωραρίου ή οτιδήποτε άλλο συντηρεί αυτή τη “διαμάχη” τόσα χρόνια.

Καλό είναι πάντως όταν μιλάμε για καφέ να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για μια μικρή μειοψηφία αυτών των καταστημάτων που συμμετείχαν όλο αυτόν τον καιρό στη “διαμάχη”.

Όπως και να έχει το να ζητά κάποιος από καφέ της περιοχής, το 2018, να παίξει μουσική χωρίς ηχεία και ενισχυτές είναι σα να ζητά εξ αρχής να γίνουν παράνομοι.

Κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν και όλα τα άλλα θέματα.

Ειδικά στην Χώρα που είναι μεν μέρος τουριστικό αλλά και ένας αρχαιολογικός χώρος αφού σαν οικισμός έτσι έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία και αυτό πρέπει να αναγνωρισθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους και μέσα σ’ αυτά που προσφέρει ο Χώρος αυτός φυσικό είναι να είναι και η διασκέδαση.

Διασκέδαση δεν σημαίνει απαραίτητα ξεφάντωμα, αλλά το να απολαύσει ο επισκέπτης το ποτό και τον καφέ του σε διαφορετικές επιλογές. Σε αυτά προφανώς όλα αυτά τα χρόνια έλειψε η συνεννόηση με αποτέλεσμα πολλοί επαγγελματίες να γίνουν… νομικοί και να ψάχνουν διατάξεις και παραγράφους σε άρθρα.

Καλώντας μάλιστα τις τοπικές αρχές να πάρουν το ρόλο του διαιτητή και να βρεθεί λύση σε κάτι που αν δεν υπάρξει συναίνεση το μόνο που θα καταφέρει να είναι να κάνει κακό στον τόπο. Δυστυχώς η συζήτηση αναλώνεται σε κόντρες ανάμεσα σε επαγγελματίες ή ανάμεσα σε κατοίκους και επαγγελματίες που λίγο ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό.

Καθορισμός του τρόπου επιβολής Διοικητικών προστίμων σε ΚΥΕ

Όσον αφορά τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ, ο νέος νόμος (άρθρο 29) αναφέρει ότι δεν απαιτείται πλέον η έκδοση προηγούμενης άδειας της υπ’ αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης («Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»), εκτός της περίπτωσης χρήσης μουσικής πέραν του νομίμου ωραρίου, οπότε απαιτείται άδεια χωρίς άλλα δικαιολογητικά παρά μόνο την υποβολή της γνωστοποίησης της λειτουργίας του καταστήματος.

Κατά τα λοιπά, ο ενδιαφερόμενος που προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων υποχρεούται, απλώς, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση που υποβάλει κατά τα άνω για το κατάστημά του και δήλωσή του για τη χρήση αυτή.

Ταυτόχρονα, όμως, προβλέπεται ρητά στο νόμο, ότι η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται «σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας», καθώς και ότι

«Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται», ενώ επίσης προβλέπεται ότι υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται, χωρίς όμως οι άδειες ή οι υποχρεώσεις αυτές (π.χ. άδεια από Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης) να αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας παράτασης ωραρίου.

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων και το νόημά τους προκύπτει ότι, ναι μεν μπορεί να μην απαιτείται πλέον ειδική άδεια εκ των προτέρων από το Δήμο για την χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων σε ΚΥΕ και ότι αρκεί η απλή γνωστοποίηση της χρήσης αυτής, πλην όμως, κατά τα λοιπά η χρήση αυτή εξακολουθεί να διέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες, όπως είναι εκείνοι που τυχόν θεσπίζονται με κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών αρχών σχετικά με τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην περιφέρειά τους (άρθρο 75 παρ. Ι περ. γ’ αρ. 9 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), ή οι διατάξεις της υγειονομικής διάταξης υπ’ αριθ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ τ. Β’ 593/2-10-1985) που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο και την λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από θορύβους που δημιουργούνται σε καταστήματα από τη μουσική (τήρηση νόμιμων αποστάσεων, μετρήσεις κλπ).

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας ΚΥΕ, ή παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων, ή παροχής αναληθών στοιχείων στην γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου από 100 έως 20.000 ευρώ βάσει κριτηρίων αναφερομένων στο νόμο.
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών είναι ο οικείος Δήμαρχος.

Ρητά, ωστόσο, αναφέρεται ότι ισχύουν και οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των ΚΥΕ.

Επίσης, ορίζεται ότι, αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος, εφεξής θα νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας με σφράγιση του καταστήματος από τα αρμόδια όργανα του Δήμου με τη συνδρομή και της Αστυνομίας. Ρητά, τέλος, προβλέπεται ότι η έλλειψη γνωστοποίησης ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων ή η παράλειψη γνωστοποίησης μεταβληθέντων στοιχείων δεν επιφέρουν και ποινικές κυρώσεις.

Σ’ εφαρμογή των παραπάνω, αλλά και της παρ. 3, του άρθρου 79, του Ν.3463/2006, εισηγούμαι την θέσπιση και επιβολή διοικητικών προστίμων κατά των παραβατών εκείνων που δεν τηρούν τους όρους λειτουργίας μουσικής, όσο και κατ’ εκείνων των επιχειρηματιών – υπευθύνων που χωρίς τα προβλεπόμενα στον ν.4442/2016, θα εκτελούν – χρησιμοποιούν μουσική εντός των καταστημάτων τους, πράξεις και παραβάσεις που θα διαπιστώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και ειδικότερα τα εξής:

α) Βεβαίωση παράβασης λειτουργίας – χρήσης μουσικής χωρίς τα προβλεπόμενα στον ν.4442/2016, πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300,00€). Σε περίπτωση κάθε επόμενης όμοιας παράβασης λειτουργίας – χρήσης μουσικής, επιβάλλεται πρόστιμο πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€)

β) Για βεβαίωση παράβασης λειτουργίας μουσικής πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €)

γ) Για βεβαίωση παράβασης για λειτουργία μουσικής πέραν του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου έντασης (μέγιστη ηχοστάθμη 80 db, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €)

3. Σε περίπτωση μη εξόφλησης ή ρύθμισης των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων εκ μέρους του παραβάτη, τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, εντός εξήντα (60) ημερών.

4. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα θα επιβάλλονται από το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου.

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του παραβάτη, ήτοι, μη εξόφληση ή ρύθμιση των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων, τότε, αυτοδικαίως ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του καταστήματος και αφαιρείται άμεσα για ένα (1) μήνα.

Σε όλες τις περιπτώσεις που τα αρμόδια όργανα του Δήμου πρόκειται να προβούν σε ανάκληση αδειών για διάφορες παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών, υποχρεωτικά θα καλείται με γραπτή πρόσκληση της αντίστοιχης υπηρεσίας ο επιχειρηματίας – υπεύθυνος του καταστήματος για να εκφράσει προφορικά ή και γραπτά τις απόψεις και τυχόν αντιρρήσεις του (δικαίωμα ακρόασης του πολίτη) ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, προτού ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση.

Στην Διαυγεια ανακοινώθηκαν τα εξής

Ο πρόεδρος του ΔΣ κος Γκιολές Δημήτριος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του ΔΣ το άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 :

«1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.

Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων».[2]

2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία.

3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.

5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.

6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών. ‘’

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία Α. Χορηγεί – ανανεώνει την άδεια χρήσης μουσικής στους κάτωθι :

1. ΡΕΝΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤ. – ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝ. ΟΕ για το κατάστημα ΒΑΤΡΑΧΟΣ

2. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ για το κατάστημα ΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

3. ΛΙΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ για το κατάστημα ΜΥΛΟΙ 4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το κατ/μα CALMA

3.ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ για το κατάστημα ΓΑΙΔΑΡΟΣ

4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για το κατάστημα ΠΑΝΩ ΠΙΑΤΣΑ

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το κατάστημα BARBAROSSA

giannisserfanto.blogspot.com


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien