Aigaio365 > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Οι απαγορεύσεις σε δαπάνες και τηλεοπτικές εμφανίσεις των υποψήφιων στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Οι απαγορεύσεις σε δαπάνες και τηλεοπτικές εμφανίσεις των υποψήφιων στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Με γνώμονα τη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες, έχουν περιοριστεί τα έξοδα που μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες.

Η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στις 2 Απριλίου, έχουν τεθεί αυστηροί περιορισμοί σε υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες σχετικά με τα έξοδα και τις προεκλογικές εμφανίσεις που κάνουν την προεκλογική περίοδο, που έχει ξεκινήσει πλέον και επισήμως.

Ενδεικτικά, οι απαγορεύσεις στη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων:

Απαγορεύονται η χρηµατοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δηµοτικούς συνδυασµούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους από:

– Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ

– ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ιδρύµατα

-ΟΤΑ κάθε βαθµού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών

-Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες 12 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.

– Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων µε σκοπό τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψηφίων.

Με το άρθρο 4 καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης των συνδυασµών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Συγκεκριµένα:

• Η χρηµατοδότηση των συνδυασµών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.
• Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Σε περίπτωση µη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

Ανώτατο όριο δαπανών του υποψήφιου περιφερειάρχη και περιφερειακού συµβούλου:

Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας), όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα:

Υπενθυµίζεται ότι στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε τη σχετική κοινή Υπουργική απόφαση.

Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασµών:

Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου. Σηµειώνεται ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη.

Ανώτατο όριο δαπανών των υποψήφιων δηµάρχων και δηµοτικών συµβούλων:

Για τον καθορισµό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσµό της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

Και στην περίπτωση των δηµοτικών εκλογών, στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συµπεριλαµβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε την προαναφερθείσα κοινή Υπουργική Απόφαση. Σηµειώνεται ακόµη ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασµού συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου δηµάρχου, του οποίου το ανώτατο όριο είναι το ίδιο µε αυτό των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων.

Περιορισµοί στην προβολή συνδυασµών και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο

• Για τους δηµοτικούς συνδυασµούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια.

• Για τους περιφερειακούς συνδυασµούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια µε εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νοµό.

• Για τους δήµους µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων ο ανωτέρω περιορισµός ισχύει για κάθε κοινότητα (βλ. παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4255/2014)

• Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3023/2002. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, µόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και µέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων.

• ∆εν επιτρέπεται η χρήση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν µε νοσηλευτικά ιδρύµατα και σχολεία, ενώ οι ώρες λειτουργίας και η κλίµακα έντασης θα καθοριστούν µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

-Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή τους από υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ωστόσο, δεν εµποδίζονται οι συνδυασµοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή µέσω ταχυδροµικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.

– ∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού µέσω του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

– Την παραµονή και την ηµέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγµατοποίηση οµιλιών, η χρήση κάθε µέσου διαφήµισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο.

Απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους περιφερειακούς και δηµοτικούς συµβούλους.

Ειδικότερα:

• Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.

• Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.

• Για τους ανωτέρω αναφερόµενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή µίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόµενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε µορφής.

• Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούµενα µέσα.

• Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε µορφής.

• Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθηµάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

• Οι ανωτέρω περιορισµοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασµούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους.

• Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε µορφής ένθετων φυλλαδίων µέσω του τύπου, καθώς και η διανοµή τους από τις υπηρεσίες του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Οι υποψήφιοι µπορούν όµως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή µέσω ταχυδροµικών αποστολών, διαδικτύου κλπ.

• ∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού µέσω του συστήµατος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δηµόσιου τοµέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εµφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασµών, των υποψήφιων περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Με τον όρο «εµφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συµµετοχή σε κάθε είδους εκποµπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράµµατα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήµατος κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:

1. Απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση παρουσίαση εκποµπών που µεταδίδονται από δηµόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.

2. Οι εµφανίσεις τους σε κάθε είδους εκποµπές των δηµόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

• 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εµβέλειας
• 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εµβέλειας
• 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
• Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εµφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενηµέρωση που παρέχεται από τα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτωντους.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθµιση που προβλέπει τον αριθµό των εµφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασµών να συµµετέχουν χωρίς περιορισµό σε εκποµπές µε οργανωµένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών από το αρµόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συµµετοχή τουλάχιστον 3 ακόµη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαµβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, µετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασµών.

Σηµειώνεται ότι για τις εµφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονοµικό αντάλλαγµα. Τυχόν αποδεδειγµένη πραγµατοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωµα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόµιµους εκπροσώπους των αντίστοιχων µέσων.

NewPostΣχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien