Aigaio365 > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Μεταρρύθμιση στην υγεία: Εκεί που η αντιπολίτευση βλέπει «σοβιετοποίηση»

Μεταρρύθμιση στην υγεία: Εκεί που η αντιπολίτευση βλέπει «σοβιετοποίηση»

Εκεί που η αντιπολίτευση βλέπει “σοβιετοποίηση” εκφράζοντας τα συμφέροντα του ιατρικού κατεστημένου, η κυβέρνηση ξαναχτίζει το κοινωνικό κράτος – Κάθε πολίτης, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος θα έχει τον δικό του οικογενειακό γιατρό, τον δικό του σύμβουλο σε θέματα υγείας, τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων υγείας του, για την τήρηση του Ατομικού του Ηλεκτρονικού Φακέλου, για την ολιστική και ποιοτική φροντίδα του.

Το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας( ΠΦΥ) αποτελεί το θεσμικό επιστέγασμα της μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με στροφή στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υπηρεσιών, στην πρόληψη και αγωγή υγείας και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Συνιστά την προοδευτική απάντηση στην απαξίωση και συρρίκνωση των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης που προηγήθηκε κατά τη διακυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και εξώθησε 3000 γιατρούς στην έξοδο από το σύστημα υγείας. Έρχεται να αποτελέσει τη θεσμική ολοκλήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που παρέμενε εκκρεμής από τον ίδρυση του ΕΣΥ (Ν. 1397/1983) μέχρι σήμερα.

Αυτή η παρέμβαση έρχεται να ολοκληρώσει την μεγάλη τομή που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση στο σύστημα υγείας, με την κάλυψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας.

Με το νομοσχέδιο διευρύνεται ο «δημόσιος χώρος» στην Υγεία και προδιαγράφεται ο επικουρικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα , στην κατεύθυνση πάντα της καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότητας στην πρόσβαση και της οικονομικής προστασίας ιδίως των πιο αδύνατων μελών της κοινωνίας.

Ανασυγκροτείται η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας με πυρήνα τον λήπτη υπηρεσιών υγείας , με λειτουργικές και στοχευμένες αλλαγές που διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών υγείας και την επικοινωνία των παρόχων των υπηρεσιών αυτών σε ένα καθετοποιημένο σύστημα διοίκησης.

Ο ρόλος των υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου), οι οποίες εφεξής ονομάζονται Κέντρα Υγείας, κατοχυρώνεται και ενισχύεται. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για την αναβάθμιση των Εργαστηρίων τους .

Δημιουργούνται παράλληλα νέες αποκεντρωμένες δομές, περιφερειακές των Κέντρων Υγείας , οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πληθυσμό , στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα υγείας, που περιλαμβάνει οικογενειακούς γιατρούς και παιδιάτρους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικό λειτουργό. Οι ΤΟΜΥ μέσω των ομάδων υγείας αναπτύσσουν ένα νέο παράδειγμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνιστούν μονάδες οικογενειακής ιατρικής με έμφαση στην προληπτική ιατρική, στη σχολική υγεία, στους εμβολιασμούς, στη διαχείριση των χρόνιων ασθενών, στη συνεχή και ολιστική φροντίδα του πολίτη. Οι ΤΟΜΥ αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσουν εξωστρεφείς και κοινοτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις (εμβολιασμοί σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δράσεις ενημέρωσης για τον γενικό πληθυσμό, τακτικές επισκέψεις σε σχολεία, ΚΑΠΗ, χώρους εργασίας)

Κάθε πολίτης, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος θα έχει τον δικό του οικογενειακό γιατρό, τον δικό του σύμβουλο σε θέματα υγείας, τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων υγείας του, για την τήρηση του Ατομικού του Ηλεκτρονικού Φακέλου, για την ολιστική και ποιοτική φροντίδα του.

Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς που θα παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα ιατρεία τους για την κάλυψη των αναγκών όπου χρειάζεται και όπου οι δημόσιες δομές δεν επαρκούν .

Επίσης σε κάθε Κέντρο Υγείας συγκροτείται και λειτουργεί Οδοντιατρική Ομάδα που θα ελέγχει τη στοματική υγεία του πληθυσμού ευθύνης .

Αναβαθμίζεται η μαιευτική φροντίδα στο ΕΣΥ και αναδεικνύεται ο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός ρόλος των μαιών στην πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου , στην κύηση και στον τοκετό.

Αξιοποιούνται οι Επισκέπτες Υγείας με σκοπό την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού και την πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της δημόσιας λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Η αφετηρία της θεσμικής παρέμβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έγκειται στον πρωταγωνιστικό ρόλο του δημόσιου συστήματος, στην αναβάθμιση της οργάνωσης και της λειτουργίας του για την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητάς του και των δυνατοτήτων του , με συμπληρωματικό και επικουρικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα εκεί που το ΕΣΥ έχει πραγματική ανάγκη.

Η υλοποίηση αυτής της επιλογής θα πραγματοποιηθεί με τη διεύρυνση του Εθνικού Συστήματος στη βάση του.

Το δίκτυο των υφιστάμενων δομών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας) παραμένει ως το δεύτερο επίπεδο υπηρεσιών του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . Είναι αυτές ακριβώς οι δομές που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από την νεοσυντηρητική και νεοφιλελεύθερη πολιτική των προηγούμενων χρόνων . Χτίζουμε, χρησιμοποιώντας τα θεμέλια που ήδη έχουμε. Οι υφιστάμενες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης αξιοποιούνται πλήρως ως δεύτερο επίπεδο του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οικοδομούμε ένα νέο δίκτυο δομών και υπηρεσιών γύρω και πέραν από αυτές.

Το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ συνιστά αλλαγή παραδείγματος για το ΕΣΥ. Η ευθύνη της αναζήτησης της κατάλληλης φροντίδας υγείας για κάθε πολίτη ανατίθεται στο δίκτυο της ΠΦΥ και στο ΕΣΥ και άρα από προσωπική υπόθεση γίνεται συλλογική .

Μέχρι σήμερα ο πολίτης έκανε χρήση υπηρεσιών υγείας κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, όταν γινόταν ασθενής, όταν νοσούσε. Έκανε μάλιστα χρήση αυτών των υπηρεσιών , δημόσιων ή ιδιωτικών , κατά το δοκούν, όπως εκείνος νόμιζε καλύτερα, λειτουργώντας ως «καταναλωτής». «Καταναλωτής» όμως που χωρίς επαρκή γνώση του πεδίου (ως μη ειδικός) κάθε άλλο παρά ορθολογική συμπεριφορά ανέπτυσσε. Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην μεγιστοποιεί το όφελος μέσω των «καταναλωτικών του επιλογών», αλλά συχνά να καταναλώνει υπηρεσίες (εξετάσεις, φάρμακα, επισκέψεις σε ειδικούς) που ήταν ακατάλληλα για την περίπτωσή του. Αυτή η τακτική με την απουσία έγκυρης και αξιόπιστης πληροφορίας οδηγούσε τον πολίτη συχνά στην αναζήτηση της κατάλληλης υπηρεσίας από «αυτά που άκουγε», από τις συστάσεις του συγγενικού ή φιλικού του περιβάλλοντος , από τις «κατευθύνσεις» ειδικευμένων γιατρών κυρίως του ιδιωτικού τομέα σε άλλους ειδικότερους ή στα «κατάλληλα» διαγνωστικά κέντρα, με τα «καλά» πακέτα προσφορών. Αυτή η εικόνα είχε προφανώς αρνητικές συνέπειες όχι μόνο στην ανάγκη συνεχούς και ολιστικής φροντίδας υγείας του πολίτη, αλλά, μέσω της προκλητής ζήτησης υπηρεσιών υγείας , της σπατάλης και των πολλαπλών επιβαρύνσεων , στο συνολικό κόστος περίθαλψης και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Η ανάκτηση της ευθύνης υγείας του πολίτη από το σύστημα υγείας, η αντιπολίτευση τη θεωρεί πλήγμα στην ελεύθερη επιλογή. Ποια ελεύθερη επιλογή όμως; Την «ελεύθερη» επιλογή του προηγούμενου συστήματος που δημιουργούσε την επίφαση ελευθερίας στον πολίτη να επιλέξει μεταξύ ανεπαρκών και επιβαρυμένων οικονομικά υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος ή άφθονων , αποσπασματικών και υπερτιμημένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα; Οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας πριν τον Ν. 4368/2016 (πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστημα υγείας) δεν είχαν όχι μόνο ελεύθερη επιλογή, αλλά ούτε ελεύθερη πρόσβαση.

Στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και με αυτήν την παρέμβαση η δυνατότητα της Πολιτείας να ανταποκριθεί σε αυτήν την υποχρέωση ενισχύεται.

Με την καθολική ανάπτυξη του οικογενειακού γιατρού στις ΤΟΜΥ, με τον αναπροσανατολισμό του έργου των γενικών γιατρών που υπηρετούν μέχρι σήμερα στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία προς την πρόληψη, την αγωγή υγείας και την κοινοτική φροντίδα , αλλά και με την αξιοποίηση στοχευμένα και συμπληρωματικά των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς γιατρούς «τοποθετείται» ένας σύμβουλος υγείας δίπλα σε κάθε πολίτη. Ο κάθε πολίτης θα έχει τον δικό του οικογενειακό γιατρό δωρεάν που θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και ενημέρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του πολίτη, για την εξασφάλιση της κάθε φορά κατάλληλης θεραπείας και επαρκούς υγειονομικής φροντίδας του , για την παραπομπή του στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και για την εν γένει «πλοήγηση» του πολίτη στο σύστημα υγείας. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων ότι ένας μεγάλος όγκος περιστατικών που φθάνει σήμερα στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων θα αντιμετωπίζεται πολύ νωρίτερα από τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Εκτιμάται ότι ένα 80% των περιστατικών που προσεγγίζουν τα νοσοκομεία, τα λεγόμενα «ψυχρά» περιστατικά θα μπορούσαν να μην φτάσουν ποτέ εκεί αν το σύστημα της ΠΦΥ λειτουργούσε επαρκώς και έγκαιρα. Εκτός λοιπόν από την στροφή στην πρόληψη και στην οικογενειακή ιατρική, η ΠΦΥ αποσκοπεί και στη σημαντική αποσυμφόρηση των ιδιαίτερα επιβαρυμένων νοσοκομείων μας , τα οποία θα μπορούν έτσι να επιτελέσουν πιο αποτελεσματικά το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο ρόλο τους.

Εκτός από τις ΤΟΜΥ, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του νομοσχεδίου, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας του ιδιωτικού τομέα , αφορά το νέο πλαίσιο συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς. Αυτές οι συμβάσεις θα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά σε περιοχές, όπου είτε δεν αναπτύσσονται ΤΟΜΥ, είτε ο αριθμός των ΤΟΜΥ και των οικογενειακών γιατρών δεν επαρκεί για την καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Είναι αυτονόητο ότι αυτή η σχέση, μεταξύ ΤΟΜΥ και συμβεβλημένων οικογενειακών γιατρών, είναι δυναμική, καθώς όσο αυξάνεται ο αριθμός των ΤΟΜΥ θα μειώνεται ο αριθμός των συμβάσεων των οικογενειακών γιατρών.

Συνεπώς : οι γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι που θα λειτουργούν ως οικογενειακοί γιατροί, θα εγγράφουν πληθυσμό ευθύνης και θα αμείβονται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες προβλέπεται η «αγορά» (δέσμευση) χρόνου στα ιατρεία τους ώστε σε ένα συγκεκριμένο καθημερινό ωράριο να δέχονται ασθενείς δωρεάν.

Η πρόβλεψη συλλογικής σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με τους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) αφενός ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα που μετ’ επιτάσεως τέθηκε στην διαβούλευση του νομοσχεδίου από τον ΠΙΣ και αφετέρου εισάγει χαρακτηριστικά συνευθύνης από τα συλλογικά όργανα του ιατρικού κόσμου κατά τη σύναψη των συμβάσεων. Είναι προφανές ότι το σύστημα των 200 επισκέψεων/ μήνα που ισχύει μέχρι σήμερα για τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ είναι ένα σύστημα ανεπαρκές , αναποτελεσματικό , ανεξέλεγκτο και ακριβό. Είναι ένα σύστημα που συχνά εμπαίζει τον πολίτη, δεν καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες του , τον επιβαρύνει οικονομικά και επιβεβαιώνει το επίπλαστο της «ελεύθερης» επιλογής.

Στο δεύτερο επίπεδο της ΠΦΥ εκτός από την κατοχύρωση του ρόλου των Κέντρων Υγείας, σημαντική παρέμβαση αποτελεί η θέσπιση των Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων, σε μία προσπάθεια να αναβαθμιστεί ο εργαστηριακός τομέας της ΠΦΥ , να μπορεί να καλύψει περισσότερες ανάγκες των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών και , τελικά , να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός προς τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο χώρο της εργαστηριακής διάγνωσης. Αντίστοιχα, πολύ σημαντικά βήματα είναι η κατοχύρωση της δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας στην ΠΦΥ και η συγκρότηση δικτύων από επαγγελματίες υγείας όπως μαίες και επισκέπτες υγείας , που υπηρετούν σε δημόσιες δομές και παρέχουν τη δυνατότητα εξωστρεφούς δράσης αυτού του ανθρώπινου δυναμικού στην κοινότητα και με εμβέλεια ευρύτερη της δομής ( ΚΥ ή ΤΟΜΥ ) στην οποία υπηρετούν.

Ειδικά για τη μαιευτική φροντίδα η δυνατότητα συνταγογράφησης ΤΕΣΤ ΠΑΠ και διαγνωστικών εξετάσεων κύησης αφενός αναβαθμίζει σημαντικά τον ρόλο των μαιών/μαιευτών , αφετέρου καλύπτει μία σημαντική ανάγκη του γυναικείου πληθυσμού , κυρίως σε περιοχές όπου η παρουσία μαιευτήρα/γυναικολόγου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ανεπαρκής.

Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση του ρόλου των άλλων επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στην ΠΦΥ, εκτός από οργανικά αναγκαία στην κατεύθυνση περιορισμού του ιατροκεντρικού χαρακτήρα του συστήματος, είναι και απαραίτητη σε επίπεδο κοινωνικών συμμαχιών, καθώς η υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην ΠΦΥ απαιτεί επαγγελματίες υγείας και λοιπούς εργαζόμενους που , αναγνωρίζοντας έναν νέο δικό τους ρόλο στο σύστημα υγείας, θα είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση εγγενών αντιστάσεων και συγκρούσεων που θα προκύψουν λόγω του σημερινού νοσοκομειοκεντρικού και ιατροκεντρικού μοντέλου του ΕΣΥ .

Τέλος, η ενεργοποίηση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου, η αναδιοργάνωση της διοίκησης των δομών της ΠΦΥ με την ανασύσταση των Διοικουσών Επιτροπών στις οποίες θα εκπροσωπείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής , ο Περιφερειακός Συντονιστής ΤΟΠΦΥ που επιλέγεται από το σύνολο του προσωπικού και όχι μόνο από το ιατρικό, αλλά και η εισαγωγή για πρώτη φορά της έννοιας της λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου των δημοσίων μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , είναι σημεία του ν/σ που δίνουν ένα διαφορετικό «στίγμα» σύγχρονης, ανθρωποκεντρικής και ποιοτικής φροντίδας από ένα σύστημα δημοκρατικό, διαφανές , συμμετοχικό και κυρίως κοινωνικά ανταποδοτικό.

Πρώτη φορά νομοθέτηση και υλοποίηση μαζί

Επίσης σημαντική παράμετρος και συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της προσπάθειας σε σχέση με προηγούμενες απόπειρες είναι η δυνατότητα άμεσης υλοποίησής ενός σημαντικού μέρους του νομοθετήματος, τη στιγμή που η εμβληματική μέχρι σήμερα συγκρότηση του ΕΣΥ (Ν. 1397/83) κράτησε μέχρι το τέλος της δεκαετία του 1980. Με τη συνέργεια του Υπουργείου Οικονομίας και με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που αγγίζουν τα 75 εκ. €/ χρόνο έχουν εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πρώτων 239 ΤΟΜΥ για μία τετραετία, με ενσωματωμένη μάλιστα πολιτική σταδιακής εξόδου από την κοινοτική χρηματοδότηση και ανάληψης της ευθύνης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει μισθούς, λειτουργικά και διαμορφώσεις κατάλληλων χώρων.

Το πρώτο έτος της πρώτης φάσης της Μεταρρύθμισης θα χρηματοδοτηθεί από τους κοινοτικούς πόρους του Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ενώ τα επόμενα δύο χρόνια της πρώτης φάσης κυρίως από τα κοινοτικά κονδύλια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, μέσω του άξονα 9.4 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού) Ο κρατικός προϋπολογισμός θα κληθεί να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του νέου συστήματος σταδιακά μετά την πρώτη διετία με πλήρη ανάληψη του κόστους μετά το 2020, ενώ σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί μία σταθερή δικλίδα ασφαλείας για την κάλυψη όποιων χρηματοδοτικών αναμονών ή κενών κατά την υλοποίηση της παρέμβασης.

Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αφενός ενισχύει την πιο δύσκολη φάση κάθε μεταρρύθμισης, δηλαδή τη μετάβαση από ένα σύστημα σε ένα καινούριο και αφετέρου χρηματοδοτεί την παρέμβαση πέρα από τα στενά καθορισμένα όρια δαπανών που επιβάλει η δημοσιονομική προσαρμογή και οι επιτηρητές της.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες και θεσμικές συζητήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί δημοσιονομικός «χώρος» στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, ώστε η Πολιτεία να αναλάβει τις δαπάνες που απαιτούνται για την βιωσιμότητα της Μεταρρύθμισης Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, έχει ολοκληρώσει μελέτη για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του νέου συστήματος της ΠΦΥ. Η θεμελίωση του νέου επιπέδου της ΠΦΥ και η λειτουργία του συστήματος παραπομπών θα «εξοικονομήσει» επισκέψεις από το υπόλοιπο σύστημα, που με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάπτυξης του συστήματος αναμένεται να υπερβούν τα 5,5 εκ. επισκέψεις. Οι πόροι αυτοί θα επανεπενδυθούν στην ανάπτυξη της ΠΦΥ. Επίσης, έχει θεσμοθετηθεί (Ν. 4368/2016) η χρηματοδότηση των Υπηρεσιών της ΠΦΥ με το 50% των εξοικονομήσεων του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα προκύψει και από τον περιορισμό της προκλητής ζήτησης και από την αναπροσαρμογή του αριθμού των συμβάσεων με τους ιδιώτες γιατρούς.

Στελέχωση

Η προκήρυξη για την στελέχωση αυτών των πρώτων δομών με 3.000 άτομα (1300 γιατροί και 1700 άλλο προσωπικό) έχει λάβει την τελική έγκριση του ΑΣΕΠ και τις επόμενες μέρες θα είναι ενεργή μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Οι θέσεις εργασίας θα πληρωθούν με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με διάρκεια ισχύος τα 2+2 χρόνια, ενώ μετά τη λήξη της σύμβασής τους, οι εργαζόμενοι αυτοί θα δικαιούνται αυξημένης μοριοδότησης στο πλαίσιο της Προκήρυξης Μόνιμων Θέσεων.

Τα κριτήρια επιλογής έχουν ήδη αποτυπωθεί σε σχετική Υπουργική Απόφαση, ενώ και οι απολαβές του προσωπικού έχουν καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία προσφέρει αυξημένα κίνητρα ιδίως στο ιατρικό προσωπικό που θα κληθεί να στελεχώσει τις ΤΟΜΥ, παρέχοντάς του πλήρεις αποδοχές, που αντιστοιχούν στην βαθμίδα επιμελητή Α’ του ΕΣΥ.

Αυτή η παρέμβαση, μαζί με την ανανέωση και την αύξηση του δικτύου συμβεβλημένων ελευθεροεπαγγελματιών με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί απάντηση στην μετανάστευση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στο εξωτερικό (brain drain). Είναι η πρώτη φορά κατά την περίοδο της κρίσης, που μαζικά το σύστημα υγείας ανοίγει τις πόρτες του στους νέους γιατρούς και επιδιώκει όχι μόνο να τους κρατήσει στην χώρα, αλλά να δώσει το σήμα της επιστροφής σε όσους έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Προετοιμασία παρέμβασης και ανάλυση σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί για την χωροθέτηση των πρώτων ΤΟΜΥ έχει λάβει υπ’ όψιν του το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάθε περιοχής, τον δείκτη ανεργίας, την υγειονομική φτώχεια, την επάρκεια των δημόσιων δομών ΠΦΥ, αλλά και των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ σε κάθε ΤοΠΦΥ (Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), καθώς και το υγειονομικό προφίλ της περιοχής και την ύπαρξη ή μη επιβαρυντικών για τη δημόσια υγεία παραγόντων.

Σε κάθε περίπτωση ο σχεδιασμός και η προετοιμασία του εγχειρήματος κρίνονται πρωτόγνωρα επαρκείς για την Πολιτεία. Το Υπουργείο Υγείας εδώ και πολλούς μήνες έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διοικητικές και διαχειριστικές ενέργειες υποδομής της Μεταρρύθμισης της ΠΦΥ και ειδικότερα:

Συστήθηκε η Γενική Γραμματεία που έχει επιφορτιστεί με την ανάπτυξη της Μεταρρύθμισης

Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή υπέβαλε το πόρισμά της για την αναδιάρθρωση της ΠΦΥ

Το πόρισμα αυτό αποτέλεσε τη βάση για την επεξεργασμένη στρατηγική για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης υπηρεσιών ΠΦΥ με επίκεντρο την ομάδα γειτονιάς, προτεινόμενη βασική δέσμη παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ)

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκεντροποίησης των εργαστηριακών υπηρεσιών

Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανακατανομής του υπάρχοντος ιατρικού και λοιπού προσωπικού προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα

Υπάρχει πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις παραμέτρους του τομέα υγείας, που ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο

Έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ για την τομεοποίηση της ΠΦΥ

Έχει καθοριστεί το ωράριο λειτουργίας δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ του Π.Ε.Δ.Υ.

Με τη διάταξη για τη “δεύτερη ευκαιρία” έχουν επιλυθεί τα εργασιακά ζητήματα του υπάρχοντος προσωπικού

Έχει σχεδιαστεί στο μεγαλύτερο μέρος της και έχει ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά η Ηλεκτρονική Υποστήριξη του νέου συστήματος.

Έχει ξεκινήσει η μεταφορά-συστέγαση δομών σε ιδιόκτητα κτήρια, με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών

Έχει κατατεθεί το πόρισμα της αρμόδιας Ομάδας Εργασίας για την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα

Έχει ξεκινήσει η επικοινωνιακή στρατηγική που θα συνοδεύει τη μεταρρύθμιση και έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαβούλευσης με τους βασικούς stakeholders

Έχει ολοκληρωθεί το Νομοσχέδιο

Έχει γίνει αναλυτική κοστολόγηση του σχεδίου Μεταρρύθμισης και έχει γίνει μελέτη για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του.

Έχει χαρτογραφηθεί το υπάρχον προσωπικό και έχουν καταγραφεί οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Έχει εκπονηθεί ο σχεδιασμός ανάπτυξης της Μεταρρύθμισης με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με την Ευρ. Επιτροπή,

Έχει ολοκληρωθεί διεξοδική έρευνα για τον εντοπισμό των πλέον κατάλληλων περιοχών ανάπτυξης

Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τις Διοικητικές Περιφέρειες,

Έχουν ενημερωθεί οι Τοπικές Αρχές,

Έχουν εντοπιστεί οι κατάλληλοι χώροι

Έχει γίνει διαβούλευση με Ιατρικές Σχολές για τη δημιουργία Εδρών ΠΦΥ και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τους

Έχουν ενημερωθεί εκτενώς τα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των εποπτευόμενων φορέων

Έχει ολοκληρωθεί η Πιλοτική Εφαρμογή ΑΗΦΥ,

Ολοκληρώνεται η σύνταξη των καθηκοντολογίων και η προετοιμασία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος,

Έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την αναθεώρηση των Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες γιατρούς, με άξονα τη συμπληρωματικότητα στις Δημόσιες Υπηρεσίες

Έχουν τεθεί σε 24ωρη λειτουργία δύο μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης το Κέντρο Υγείας Ευόσμου και η Μονάδα Υγείας Λ. Αλεξάνδρας

Ευρωπαϊκή Εμπειρία και Π.Ο.Υ.

Η προετοιμασία αυτής της παρέμβασης δεν θα μπορούσε να αγνοήσει παραδείγματα ευρωπαϊκών χωρών κοντινών στη δική μας περίπτωση, καθώς και την πλήρη αξιοποίηση της παρεχόμενης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τεχνογνωσίας. Αναπόφευκτα, στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της ΠΦΥ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στον πυρήνα του Συστήματος βρίσκεται ο οικογενειακός γιατρός, ένας θεσμός που υιοθετήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία πριν περίπου 30 χρόνια και εφαρμόζεται με διάφορες παραλλαγές σε πολλές χώρες, ως πρώτο σημείο αναφοράς του ασθενούς με το υγειονομικό σύστημα, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν άλλοι επαγγελματίες υγείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα λειτουργίας ομάδων υγείας, έμφασης στην οικογενειακή ιατρική, πρόληψης και προαγωγής της υγείας, εστίασης στην τοπική κοινότητα είναι τα συστήματα ΠΦΥ των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Γίνεται σαφές πως δεν γίνεται καμία προσπάθεια υιοθέτησης και εφαρμογής αυτούσιων συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Βασικό μέλημα είναι ο εντοπισμός και η προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα, βέλτιστων πρακτικών με βάση την εμπειρία άλλων κρατών αλλά και την πολύτιμη βοήθεια διεθνώς καταξιωμένων εμπειρογνωμόνων και Διεθνών Οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η στενή συνεργασία του Υπουργείου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διοργάνωση διαλόγου από κοινού με το Ευρωπαϊκό Τμήμα του Π.Ο.Υ. για την μεταρρύθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας ως μέρος της πρωτοβουλίας για την Ενίσχυση της Ικανότητας Καθολικής Κάλυψης, στον οποίο συμμετείχε και η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΠΟΥ, κα. Γιάκαμπ, η διοργάνωση από κοινού με τον ΠΟΥ Διημερίδας Διαλόγου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», καθώς και η συνεργασία Ελλάδας – Πορτογαλίας για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι πρόκειται για μια χώρα με κοινά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ο πυρήνας της προσπάθειας δεν είναι η άκριτη υιοθέτηση μοντέλων, αλλά η στρατηγική αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζει το σημερινό κατακερματισμένο σύστημα: η καθολική κάλυψη του πληθυσμού με ποιοτικές υπηρεσίες, η αναδιοργάνωση ενός σύγχρονου μοντέλου πρωτοβάθμιας φροντίδας με διεπιστημονικές ομάδες οι οποίες θα παρέχουν σε συγκεκριμένο πληθυσμό ένα ολοκληρωμένο φάσμα ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

Δίχως άλλο είναι προφανής η συσχέτιση αυτών των διαπιστώσεων-κατευθύνσεων με την «αναχρονιστική» παρέμβαση που προωθεί η Κυβέρνηση.

Πηγή

Tags:Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien