Aigaio365 > MAIN SLIDER > Μιχάλης Φραγκίσκος: Στόχος μας ένα κοινωνικά δίκαιο σχέδιο που θα μας οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Μιχάλης Φραγκίσκος: Στόχος μας ένα κοινωνικά δίκαιο σχέδιο που θα μας οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη

Χρήστος Κυμπιζής
Δημοσιογράφος

Ενόψει της δεύτερης φάσης του Παραγωγικού Αναπτυξιακού συνεδρίου για το Νότιο Αιγαίο, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη Ιουνίου στη Νάξο και θα συνεχιστεί στις 5 και 6 του ίδιου μήνα στην Ερμούπολη, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, μίλησε στο Aigaio365 για τις προετοιμασίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του συνεδρίου.

Τι περιμένετε να βγει από το αναπτυξιακό συνέδριο;

Το γεγονός ότι γίνεται ξεχωριστό συνέδριο για την ανάπτυξη των Κυκλάδων αποτελεί επίσημη κυβερνητική αναγνώριση της διαφορετικότητας του συμπλέγματος των νησιών μας, αποδοχή των Κυκλάδων ως ιδιαίτερης οικονομικής και κοινωνικής οντότητας στο Αιγαίο και δείχνει την πρόθεση της Κυβέρνησης να μελετηθεί ο χώρος μας με βάση τα χαρακτηριστικά της σύνθετης πολυνησιωτικότητας. Η αναγνώριση αυτή είναι από μόνη της μια επιτυχία για τις Κυκλάδες.

Κατά αυτήν την έννοια, κανείς Υπουργός δε θα έρθει στο Συνέδριο για να πει τα ίδια που είπε στα άλλα συνέδρια. Όλοι ήδη μελετούν τα υπομνήματα των φορέων και την πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζουμε ότι στο Συνέδριο θα παρουσιαστεί ένα βιώσιμο συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο για τις Κυκλάδες, με επιμέρους θεματικούς άξονες ανά Υπουργείο.

Με τις παρεμβάσεις και ομιλίες των συνέδρων-φορέων, τη συνεργασία της περιφέρειας και των δήμων, τις συσκέψεις με υπουργούς και το μίνι Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, κατά το κλείσιμο του Συνεδρίου στη Σύρο, είμαστε σίγουροι ότι από την επόμενη μέρα των μνημονίων, θα έχουμε ένα σχέδιο κοινωνικά δίκαιο, χωρικά και κλαδικά ισόρροπο, συμβατό στην κλίμακα και την ιστορική φυσιογνωμία των νησιών μας, που θα μας οδηγήσει στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Για το θεματικό τραπέζι του Πρωτογενούς Τομέα, γιατί επιλέχθηκε η Νάξος;

Αρχικά, είχε προταθεί να γίνουν εκτός Σύρου τέσσερα θεματικά τραπέζια σε αντίστοιχα νησιά, με προφανή σκοπό την ώσμωση των διαδικασιών και τη συμμετοχή πολιτών-φορέων από περισσότερα νησιά. Για λόγους οικονομίας και αντικειμενικής δυσκολίας στη χρονική και χωρική διάσπαση του συνεδρίου, πολλούς λόγους (οικονομίας, διαθεσιμότητας, δρομολογίων, κ.α.) θα γίνει τελικά μόνο ένα θεματικό τραπέζι εκτός Σύρου, αυτό της «αγροτικής ανάπτυξης-αλιείας», με την παρουσία των αντίστοιχων υπουργών στη Νάξο. Προφανώς επιλέχθηκε η Νάξος για αυτή την θεματική, επειδή ο πρωτογενής τομέας της είναι ο μεγαλύτερος των Κυκλάδων, ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων και ως προς την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία. Η Νάξος αντιπροσωπεύει και συγκεντρώνει όλες τις αγροκτηνοτροφικές δράσεις που συναντάμε και στις υπόλοιπες Κυκλάδες.

Γιατί επιλέχθηκε το Φιλώτι και όχι η Χώρα για παράδειγμα;

Το Φιλώτι είναι το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό των Κυκλάδων και η επιλογή του σηματοδοτεί τον σεβασμό και την επί τόπου αναγνώριση του μόχθου και της πάλης των κατοίκων στο τραχύ ορεινό τοπίο των Κυκλάδων.

Είναι όμως σημαντικό -και αυτό θα πρέπει να διαφυλαχθεί- να μην υπάρξει μονομερής ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων, καθώς το θεματικό αυτό τραπέζι δεν αφορά μόνο τη Νάξο ή το Φιλώτι, πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα τοπικά χαρακτηριστικά, με γενικευμένο ορίζοντα στη πρωτογενή παραγωγή όλων των Κυκλάδων, με αναφορά σε όλους τους επιμέρους παραγωγικούς κλάδους και όλα τα νησιά, και τέλος με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή φορέων από τα νησιά των Κυκλάδων.

Από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, το Φιλώτι και η Νάξος σηματοδοτούν το μοντέλο παραγωγής που πρέπει να αλλάξουμε με τον οικολογικό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα, τη προσαρμογή του στις απαιτήσεις του νέου μοντέλου ήπιου ποιοτικού τουρισμού, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, της γεωργικής γης και των βοσκήσιμων εκτάσεων, τον απεγκλωβισμό της παραγωγής από ισχυρές παραδόσεις, (υπερβόσκηση, υδροφόρες καλλιέργειες, νιτρορύπανση), τον εκσυγχρονισμό μεθόδων παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης προϊόντων, την αλλαγή νοοτροπίας, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την ανάπτυξη συνεργειών και, δικτύων μεταξύ παραγωγών και νησιών, και όλων μαζί με κέντρα διάθεσης (επιχειρήσεις και γειτονιές), τη στροφή σε ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

Ποιά είναι η συμβολή της Νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων στο συνέδριο;

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις γενικές προγραμματικές θέσεις της και κυρίως αφομοιώνοντας διαλεκτικά τις διεργασίες του προσυνεδριακού διαλόγου με την κοινωνία, επεξεργάστηκε τις βασικές αρχές ενός νέου παραγωγικού/αναπτυξιακού προτύπου. Ξεπεράσαμε την “παγίδα” των προτάσεων έργων ανά νησί, γιατί πιστεύουμε ότι τα ανεξάρτητα έργα σε κάθε νησί, μη ενταγμένα σε ένα σχέδιο, αναπαράγουν το υπάρχον άναρχο μοντέλο ανάπτυξης που επιθυμούμε να ανατρέψουμε.

Το «Σχέδιο Συγκυκλαδικής Ανάπτυξης» της ΝΕΚ όπως το ονομάσαμε, αποτελεί ένα σχέδιο συμβολής στην παραγωγική ανασυγκρότηση των Κυκλάδων. Είναι μια συλλογική δουλειά που δεν διεκδικεί το αλάθητο, αλλά προτείνεται στην κοινωνία για παραπέρα διαβούλευση και εμβάθυνση. Σε αυτό παρουσιάζεται η Αναπτυξιακή Πρόταση, το όραμα για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση των Κυκλάδων, με την παραδοχή πως το ιστορικό-γεωγραφικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων νήσων αποτελεί μια ενιαία παραγωγική-οικονομική οντότητα, για την οποία πρέπει να εκπονηθεί ένα ενιαίο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την υπέρβαση του αυτόνομου νησιού και των δυσμενών όρων της νησιωτικότητας (ασυνέχεια, απομόνωση, κτλ), καταλήξαμε στην ιδέα της «Συγκυκλαδικής Ανάπτυξης», δηλαδή σε ένα συνεκτικό πρότυπο κυκλαδικής ανάπτυξης, που αναλύεται στη συγκρότηση μιας ενιαίας Κυκλαδικής παραγωγικής Ταυτότητας, στην δημιουργία νέων ισχυρών συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε Κυκλαδικό επίπεδο, στη συνθετική αξιοποίηση κοινών ή ξεχωριστών δυνατοτήτων των νησιών με παραγωγή αγαθών και κοινών υποδομών με κυκλαδική προστιθέμενη υπεραξία.
Ήδη το σχέδιο μας έχει τύχει θερμής αποδοχής από τα επιστημονικά τμήματα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και συμβούλους υπουργών.

Πως αντιμετωπίζουν οι Κυκλαδίτες τα κυβερνητικά κλιμάκια που ανέλαβαν την προετοιμασία του συνεδρίου;

Υπάρχει μια πανελλαδική θετική εκτίμηση για τη διαβούλευση των κυβερνητικών κλιμακίων με τους φορείς και τους πολίτες, ως μια πρωτόγνωρη δημόσια διαδικασία. Στις Κυκλάδες όμως ήταν ακόμη πιο επιτυχημένη, ποιοτικά και ποσοτικά, με κάλυψη όλου του χώρου και των δραστηριοτήτων. Ήταν το «διαφορετικό πρωτόγνωρο» που για μερικούς πολιτικούς θα παραμείνει ακατανόητο. Στα αριθμητικά αποτελέσματα της διαβούλευσης εκφράζεται η ιδιαιτερότητα του συμπλέγματος των Κυκλάδων και επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα του ξεχωριστού Συνεδρίου. Διπλάσιοι φορείς (400) από το μέσο όρο των άλλων περιφερειακών Συνεδρίων (200) και μάλιστα για τη μισή περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον, τα υπομνήματα έχουν ξεπεράσει τα 170 και αυξάνονται καθημερινά.

Αυτά δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της σωστής οργάνωσης και της επίπονης δουλειάς της Νομαρχιακής, των Οργανώσεων Μελών και των κλιμακίων. Η μεγάλη συμμετοχή δείχνει την έντονη αγωνία των κατοίκων για το μέλλον των νησιών τους, τη διάθεσή τους να αλλάξουν το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης των Κυκλάδων, την προσδοκία προς αυτή τη Κυβέρνηση ότι μπορεί να υλοποιήσει τις απαιτούμενες αλλαγές, από τις πιο απλές της καθημερινότητας ως τη χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών και την εκτέλεση αναγκαίων και αποτελεσματικών έργων.

Το στοίχημα για μας και την κυβέρνηση είναι να ανταπεξέλθουμε στο βάρος που μας εναποθέτουν οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες, μέλη των 400 φορέων των νησιών, να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη τους, με σωστές αποφάσεις στο συνέδριο, με αποφασιστικότητα και συνέπεια στην υλοποίηση τους.Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien