Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > «Ανοιχτοί Ορίζοντες για τη Σύρο»: Πρόγραμμα για την Καθημερινότητα/Ποιότητα Ζωής

«Ανοιχτοί Ορίζοντες για τη Σύρο»: Πρόγραμμα για την Καθημερινότητα/Ποιότητα Ζωής

Αναλυτικά οι θέσεις της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο», σχετικά με την Καθημερινότητα και Ποιότητα ζωής:

Πρωτεύον καθήκον του Δήμου είναι η καθαριότητα του συνόλου του νησιού. Καθαριότητα σημαίνει ποιότητα ζωής, προστασία περιβάλλοντος, οικονομική ανάπτυξη, τουρισμός, πολιτισμός, τα πάντα.

Στο κομμάτι της καθαριότητας εντάσσεται και η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση και η διάθεση των αποβλήτων.

Τα περιβαλλοντικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων είναι κρίσιμης σημασίας τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αποφυγή αύξησης των δημοτικών τελών στο άμεσο μέλλον αφού στην ΕΕ όπως και στη χώρα μας ισχύει ο κανόνας «ο ρυπαίνων πληρώνει». (Από την διακήρυξη της 1ης Φεβρουαρίου 2019).

Για την καθαριότητα και την ανακύκλωση

Ενισχύεται η Υπηρεσία καθαριότητας. Καθίσταται πρώτη υπηρεσία του Δήμου. Η ενίσχυση συνίσταται στην πρόσληψη προσωπικού, στην καταγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού και την ανανέωση του, προκειμένου να επιτελεί το ανταποδοτικό έργο σε όλους τους δημότες, με ασφάλεια, ταχύτητα, ποιότητα υπηρεσιών.

Τόνωση της διαδικασίας της ανακύκλωσης και ενθάρρυνση των πολιτών προκειμένου να κερδηθεί εκ νέου η εμπιστοσύνη τους μέσα από την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (πράσινα σημεία, κομποστοποίηση, καμπάνιες ευαισθητοποίησης κλπ).

Τοποθετούνται-αυξάνονται τα καλαθάκια απορριμμάτων σε κάθε σημείο του ιστορικού κέντρου.

Για τους ελεύθερους χώρους

Προσπάθεια να δημιουργηθούν πιστοποιημένες παιδικές χαρές σε κάθε γειτονιά στην Ερμούπολη και στην περιφέρεια.

Προστατεύονται οι ελεύθερες περιοχές και δημιουργούνται νέοι χώροι πράσινου.

Αναβαθμίζονται οι πεζόδρομοι και δημιουργούνται νέοι μετά από μελέτη και σε διαβούλευση με τους πολίτες.

Για τις παραλίες

Βελτίωση των ήπιων υποδομών των παραλιών του νησιού και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε επισκέπτες και δημότες (καθαριότητα, ντους κλπ).

Έλεγχος καθαριότητας των παραλιών. Εποχιακά συνεργεία καθαριότητας στις παραλίες και τις πολυσύχναστες περιοχές.

Για τους πολίτες

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής «Έξυπνη Πόλη» προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα για:

Άμεση καταγραφή και αντίδραση στα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών (π.χ. βλάβες οδικού δικτύου, ύδρευσης, φωτισμού, σήμανσης, κλπ).

Ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν (π.χ. ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα κλπ).

Ενημέρωση για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα δημοτικά πάρκιγκ και την δημοτική συγκοινωνία.

Παροχή στοχευμένης πληροφόρησης στους επισκέπτες του νησιού.
Προτεραιοποίηση των αιτημάτων των δημοτών σε συντηρήσεις δρόμων, πεζοδρόμων, δημοτικών χώρων κ.λ.π. (first in-first out).

Διατήρηση και εξορθολογισμός λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας προς όφελος των πολλών.

Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στους δημόσιους χώρους και υπηρεσίες, με στόχο την εξάλειψη των φαινομένων αποκλεισμού τους.

Ομοιογενοποίηση ταμπελών καταστημάτων με βάση τον σεβασμό και την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Δημιουργία συμφώνου με τους επιχειρηματίες για την εφαρμογή κανόνων που θα τηρούνται απ’ όλους.

Συνεργασία με τη Φιλοζωική Ομάδα Σύρου και υποστήριξη του έργου που αυτή επιτελεί στο πεδίο των αδέσποτων σκύλων του νησιού. Ενίσχυση των προγραμμάτων στείρωσης και περίθαλψης των αδέσποτων γατών και διερεύνηση ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του θέματος του πληθυσμού της γάτας στο νησί μας, ως μετεξέλιξη της μέχρι σήμερα εθελοντικής δράσης.

Κατασκευή καλαίσθητων ταμπλό σε αρμονία με την αρχιτεκτονική παράδοση του νησιού μας για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών.

Διαμόρφωση και καθαρισμός περιπατητικών διαδρομών, χάραξη και συντήρηση μονοπατιών, σημάνσεις διαδρομών, ανάδειξη και ενίσχυση του περιπατητικού τουρισμού.

Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Ερμούπολης κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής. Μελέτη και εφαρμογή παρεμβάσεων σε διαβούλευση και συμφωνία με την κοινωνία και τους επαγγελματίες.

Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια σε συνεργασία με τα συμβούλια των κοινοτήτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις (π.χ. παρακαμπτήριες οδοί σε Φοίνικα και Βάρη για την αποσυμφόρηση του παραλιακού τους μετώπου), χώροι στάθμευσης, παιδικές χαρές, περιπατητικές διαδρομές, τοπικές αναβαθμίσεις του ηλεκτροφωτισμού κ.α. θα ιεραρχηθούν και θα υλοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Για την εξοικονόμηση φυσικών & ενεργειακών πόρων

Μελέτη και υλοποίηση έργων για την μετατροπή των δημοτικών κτηρίων σε «πράσινα». Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας τους με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Προώθηση της δημιουργίας ενεργειακών συνεταιρισμών των πολιτών, των αγροτών, των βιοτεχνών, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα σπίτια, τα θερμοκήπια, τις βιοτεχνίες.

Συμμετοχή των δημοτικών ακινήτων στην εγκατάσταση/εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας.

Μελέτη και εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την μείωση της ενεργειακής δαπάνης στην παραγωγή του νερού. Στόχος η μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 40-50% ανά κυβικό παραγόμενου νερού.

Έλεγχος των απωλειών νερού στο δίκτυο ύδρευσης για την μείωση του κόστους παραγωγής του νερού.

Εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου του δικτύου ύδρευσης, με το οποίο θα αναβαθμιστούν σημαντικά οι δυνατότητες διαχείρισης και εξοικονόμησης του πολύτιμου αυτού αγαθού για το νησί μας.

Για τα ιδιωτικά και δημόσια παραδοσιακά κτήρια

Δημιουργία ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης επισκευής παραδοσιακών κτηρίων στην Ερμούπολη που χρήζουν επισκευών για την διάσωσή τους σε συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού και Οικονομίας και ανάπτυξης.

Ενέργειες για την διάσωση κτηρίων των κληροδοτημάτων (Κυκλαδικόν, οικία Πρωίου), την αξιοποίηση και την ένταξη στην σημερινή οικονομική ζωή της Ερμούπολης.

Διαφύλαξη του μοναδικού αρχιτεκτονικού νεοκλασικού ύφους της Ερμούπολης.

Καταγραφή των δημοτικών ακινήτων και αντιστοίχηση τόσο με το μητρώο παγίων της οικονομικής υπηρεσίας όσο και τους τίτλους ιδιοκτησίας της νομικής υπηρεσίας μέσω αξιόπιστου πληροφοριακού συστήματος, που θα δίνει τη δυνατότητα δημοσιοποίησης του συνόλου της δημοτικής περιουσίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien