Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΠΑΡΟΣ > Υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ για το Κ.Υ Πάρου: Θα ανατραπεί το κλίμα φόβου που επιχειρείται να καλλιεργηθεί στον Παριανό λαό

Υποδιοικητής 2ης ΥΠΕ για το Κ.Υ Πάρου: Θα ανατραπεί το κλίμα φόβου που επιχειρείται να καλλιεργηθεί στον Παριανό λαό

Απάντηση του Υποδιοικητή της 2ης ΥΠΕ, κ. Γεώργιου Αντύπα, σε επιστολή του Συντονιστικού Συλλόγων Εργαζομένων Πάρου – Αντιπάρου, σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Αναλυτικά:

Προς Συντονιστικό Συλλόγων
Εργαζομένων Πάρου Αντιπάρου

Αξιότιμοι /ες,

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 3/11-4-2019 εγγράφου σας, με το οποίο τίθενται ερωτήματα για τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου, τα οποία προέκυψαν από συνέντευξη του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας στο τοπικό ραδιόφωνο, αντιλαμβανόμαστε και υιοθετούμε την αγωνία σας για την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού σας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Υπηρεσία μας καταβάλλει καθημερινά εργώδεις προσπάθειες, ώστε, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της, να καλύπτονται τα υφιστάμενα κενά προκειμένου να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Φορέων αρμοδιότητάς μας. Για κάθε ένα σημείο που το ανωτέρω έγγραφό σας περιλαμβάνει, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Στην παρούσα χρονική στιγμή υπηρετούν στο ΚΥ Πάρου επτά (7) ιατροί:

2 Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής (ένας εκ των οποίων ως Επικουρικός)
 1 Παιδίατρος
 1 Παθολόγος
 1 Χειρουργός
 1 Οδοντίατρος
 1 Ορθοπεδικός (Επικουρικός)

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσης Διοίκησης έχουν προκηρυχθεί τέσσερις (4)
επιπλέον (άνω του ήμισυ των υπηρετούντων) θέσεις ιατρών:

1 θέση Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή παθολογίας
 1 θέση Ακτινοδιαγνωστικής
 1 θέση Βιοπαθολογίας (έχει ολοκληρωθεί, ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 143 13 Φεβρουαρίου 2019 Γ4α/ΓΠ/84631/11-12-2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας και η γιατρός ήδη υπηρετεί στο ΚΥ Πάρου)
 1 θέση Καρδιολογίας (ο διορισμός ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο διάστημα).

Σε ότι αφορά την προτεραιοποίηση των προς προκήρυξη θέσεων του ΚΥ Πάρου, επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Οι σχετικές εισηγήσεις της υπηρεσίας μας ενσωματώνουν – ως οφείλουν- κριτικά τις εισηγήσεις των Διοικουσών Επιτροπών και των Υπευθύνων Συντονισμού Επιστημονικής Λειτουργίας των ΚΥ, στοιχεία και δείκτες του Χάρτη Υγείας αλλά και τις σύγχρονες και τεκμηριωμένες τάσεις περί την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Εν προκειμένω, αποτελεί αδήριτη αρχή στα αναπτυγμένα κράτη η στελέχωση των Κέντρων Υγείας κατά προτεραιότητα από Γενικούς Ιατρούς οι οποίοι διεθνώς αποτελούν τους πυλώνες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Δεν είναι αληθές ότι η υπηρεσία μας κωλυσιεργεί την μετακίνηση του αναφερόμενου στο έγγραφό σας Καρδιολόγου από την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Το συγκεκριμένο αίτημα μετακίνησης κατατέθηκε προς τη Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ, στην οποία ανήκει ο εν λόγω Καρδιολόγος, στις 8/3/2019 και το αίτημα του διαβιβάστηκε από την 1η ΥΠΕ Αττικής (αρ. πρωτ:19356/1/4/2019) για την έκφραση των απόψεων μας και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας 5/4/2019. Κάθε σχόλιο σχετικά με τα αναφερόμενά σας ότι (…έχει πάρει έγκριση από την 1η ΔΥΠΕ στην οποία ανήκει για να φύγει, εδώ και τρεις μήνες τα χαρτιά του είναι «κολλημένα» στη 2η ΔΥΠΕ» είναι απολύτως αναληθή.

Τέλος ας σημειωθεί ότι ο αναφερόμενος Καρδιολόγος με την με αρ. πρωτ: 20106/4-4-2019 αίτηση του απέσυρε το αρχικό αίτημα μετακίνησης του στο ΚΥ Πάρου (κοινοποίηση εγγράφου της 1η ΥΠΕ αρ. πρωτ: 21777/11-4-2019)

Όσον αφορά στον αξονικό τομογράφο, σας γνωρίζουμε ότι με το με αρ. πρωτ: 67/16-2- 2016 έγγραφο του τότε τ. Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Πάρου, ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση του και μετά από αίτημα της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, παραχωρήθηκε με το με αρ. πρωτ: 44399/11-10-2016 στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας/ Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου.

Όσον αφορά στις προληπτικές εργαστηριακές εξετάσεις σας γνωρίζουμε ότι μετά τον διορισμό της κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΝΤΖΙΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας, με βαθμό Επιμελητή Α ́ στο ΚΥ Πάρου, αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας της 2ης ΔΥΠΕ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., οι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι πολίτες της Πάρου, θα μπορούν να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ, προληπτικές αιματολογικές και άλλες εξετάσεις στο ΚΥ Πάρου.

Το ερώτημα σας σχετικά με τη «δωρεάν μετακίνηση ασθενούς» (αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3054/Β/18-11-2012), θα πρέπει να το απευθύνετε στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος είναι η αρμόδια υπηρεσία.

Για τη βλάβη του υπερηχογράφου, σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα διαβιβάστηκε από το ΚΥ Πάρου, με το με αρ. πρωτ: 98/13-2-2019 έγγραφο, εγκρίθηκε και ανατέθηκε η επισκευή του με το με αρ. πρωτ: ΔΕΤΥ13180/1-3-2019 και ήδη έχει αποσταλεί στο ΚΥ Πάρου προς χρήση.

Στο ερώτημα σας «….πώς αντιμετωπίζονται τα καρδιολογικά περιστατικά, που χρήζουν άμεσης βοήθειας, χωρίς την καρδιολογική διάγνωση», σας παραπέμπω στο με αρ. πρωτ: 85/6-2-2019έγγραφο του επιστημονικού Διευθυντή του ΚΥ Πάρου, στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Μέσα στον Ιανουάριο, νέος άνδρας 49 ετών προσήλθε με εικόνα οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου και θρομβολύθηκε στο ΚΥ Πάρου. Η επιτυχία της θρομβόλυσης επιβεβαιώθηκε πλήρως στο αιμοδυναμικό του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» όπου αυτός διακομίστηκε. Οι Καρδιολόγοι ενημέρωσαν πλήρως τους συνοδούς αλλά και τον ίδιο τον ασθενή για το σωτήριο χαρακτήρα της ενέργειας που πρόσφατα ξεκίνησε στο ΚΥ (μετά από πρωτοβουλία του Επιστημονικού Διευθυντή). Ένας καλά εκπαιδευμένος Ιατρός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής καλύπτει σε κρίσιμο ποσοστό και με επιτυχία τις ειδικότητες στις οποίες έχει εκπαιδευτεί !

Το αίτημα επισκευής της κονσόλας του ακτινολογικού εργαστηρίου στάλθηκε προς την υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ: 145/4-3-2019 έγγραφο του ΚΥ Πάρου, δρομολογήθηκε προς ανάθεση και επισκευή και ευρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης.

Δεν αληθεύει ότι «….έχει παραληφθεί ακτινολογικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας κόστους 30.000 Ευρώ, το οποίο έχει δυνατότητα ψηφιακής μαστογραφίας». Το αληθές είναι ότι έχει παραδοθεί ψηφιακό ακτινολογικό εμφανιστήριο, το οποίο αναβαθμίζει την ακτινολογική εικόνα σε ψηφιοποιημένη και έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιοποίησης και της απλής μαστογραφίας.

Τα αιτήματα του ΚΥ Πάρου, τα οποία έχουν αποσταλεί προς διεκπεραίωση στην υπηρεσία μας και αφορούν προμήθειες αναλωσίμου υλικού, έχουν δρομολογηθεί και διεκπεραιωθεί ( οι αριθμοί πρωτοκόλλου ευρίσκονται στη διάθεση σας), ενώ έχουν εγκριθεί και είναι υπό ανάθεση τα αιτήματα: για κλιματιστικά (αρ. πρωτ: 14727/8-3-2019), για υδραυλικά ( αρ. πρωτ: 15344/14-3-2019), για ηλεκτρολογικά και τηλέφωνα (αρ. πρωτ: 1534/14-3-2019) και για ξενοδοχειακό εξοπλισμό (αρ. πρωτ: 15486/14-3-2019, το οποίο στάλθηκε χωρίς προσφορά -εκκρεμεί διαγωνισμός )

Για όλα, λοιπόν, τα παραπάνω έγγραφα ερωτήματα της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας προς τη 2η ΔΥΠΕ, υπάρχουν απαντήσεις !!!

Η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, προσβλέποντας στην καλή επικοινωνία και στην συνεργασία μας, την οποία κρίνουμε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του κοινού μας στόχου, που είναι η εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκτιμά, ότι με την ακρίβεια των απαντήσεων της και την λεπτομερή ενημέρωση, θα ανατρέψει το κλίμα φόβου και ανασφάλειας, το οποίο επιχειρείται να καλλιεργηθεί στον Παριανό λαό.

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣΣχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien