Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΚΥΘΝΟΣ > Το Ευρωπαϊκό έργο WiseGrid ταξίδεψε στην Κύθνο- Ολοκληρώθηκε η συνάντηση

Το Ευρωπαϊκό έργο WiseGrid ταξίδεψε στην Κύθνο- Ολοκληρώθηκε η συνάντηση

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης συνάντησης του Ευρωπαϊκού έργου WiseGRID, στην Κύθνο μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου.Στην συνάντηση συμμετείχαν 40 εκπρόσωποι από 21 φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η Κύθνος, τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει πεδίο καινοτομίας, αξιοποιώντας την πλούσια ιστορία της στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής: 1ος αιολικός σταθμός στην Ευρώπη, υβριδικός σταθμός, μικροδίκτυο στην περιοχή της Γαϊδουρόμαντρας.

Το έργο WiseGRID χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και θα έχει διάρκεια 3,5 χρόνια (2016-2019).Σκοπός του είναι να συμβάλει στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη μέσα από την επίδειξη καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών σε 5 περιοχές από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ευρωπαϊκό έργο WiseGrid_EU ταξίδεψε στην Κύθνο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού έργου WiseGRID, που φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημος Κυθνου μεταξύ 6 και 8 Ιουνίου και τη συμμετοχή 40 εκπροσώπων από 21 φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το έργο WiseGRID με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και διάρκεια 3,5 χρόνια (2016-2019), θα συμβάλει στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη μέσα από την επίδειξη καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών σε 5 περιοχές από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Στις περιοχές αυτές ανήκει και η Κύθνος, η οποία τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει πεδίο καινοτομίας, αξιοποιώντας την πλούσια ιστορία της στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής: 1ος αιολικός σταθμός στην Ευρώπη, υβριδικός σταθμός, μικροδίκτυο στην περιοχή της Γαϊδουρόμαντρας.
Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του WiseGRID είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αναγνωρίζοντας το έντονο δυναμικό της Κύθνου να αναδειχθεί σε «Έξυπνο Νησί», μέσα από σύγχρονες, στοχευμένες παρεμβάσεις σε βασικές της υποδομές.
Μεταξύ των Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν στην ομάδα υλοποίησης του έργου είναι το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου ΕΠΕΓΑ / AEGEA, επιστημονικός σύμβουλος του Δίκτυο ΔΑΦΝΗ / DAFNI Network, με κύριο ρόλο την τεχνική υποστήριξη του Δήμου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προβλεπόμενων καινοτόμων πιλοτικών εφαρμογών στο νησί.
Την πρώτη μέρα της συνάντησης ο Δήμαρχος κ. Σταμάτης Γαρδέρης, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους στο νησί καθώς και τους δύο οργανισμούς, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και ΕΠΕΓΑ για την πολύτιμη υποστήριξή τους, κήρυξε την έναρξη των εργασιών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το έργο WiseGRID θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση των υποδομών και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νησί.
Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης έλαβε χώρα ανοιχτή συζήτηση με τους Θερμιώτες, όπου παρουσιάστηκε το έργο και τα οφέλη που αυτό θα έχει για την τοπική οικονομία. Τη συζήτηση άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Κύθνου και Πρόεδρος του Δικτύου ΔΑΦΝΗ κ. Ηλιού Γιώργος, ο οποίος υπογράμμισε τη συμβολή του WiseGRID στην υλοποίηση της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου, η Κύθνος να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια υπόδειγμα ολοκληρωμένης και έξυπνης διαχείρισης υποδομών και φυσικών πόρων, στρατηγική που συμπυκνώνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο «Κύθνος – Έξυπνο Νησί».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Διαχειριστής του Δικτύου ΔΑΦΝΗ κ. Κώστας Κομνηνός/ Kostas Komninos ο οποίος, αφού τόνισε τη αγαστή συνεργασία του Δικτύου με το Δήμο, αναφέρθηκε επιγραμματικά στις δράσεις του WiseGRID και τη σύνδεσή τους με το Στρατηγικό Σχέδιο. Επεσήμανε δε ότι τελική επιδίωξη τέτοιων δράσεων είναι η καλύτερη διαχείριση των υποδομών του νησιού για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και κατ’ επέκταση τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τόσο των Θερμιωτών όσο και του αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών.
Αναφερόμενος στην ανάγκη η καινοτόμος πορεία που χαράζει η Κύθνος να έχει την πλήρη υποστήριξη και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, ο κ. Κομνηνός αναφέρθηκε στη δυνατότητα σύστασης ενεργειακής κοινότητας στο νησί, όπως προβλέπει το σχετικό, υπό διαβούλευση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ενεργειακή κοινότητα θα λειτουργεί ως αστικός συνεταιρισμός, με δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν κυρίως πολιτών αλλά και του Δήμου και ιδιωτικών φορέων με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας κ.ά..
Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι κύριοι Γιώργος Κονταξής και Stanislas D’Hebermont από την Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρεία Καρδίτσας και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συνεταιρισμών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές / REScoop.eu αντίστοιχα, οι οποίοι μοιράστηκαν καλά παραδείγματα συνεταιριστικής δράσης, αναδεικνύοντας τα οφέλη που αυτή έχει για την κοινωνική συνοχή και την ισόρροπη τοπική ανάπτυξη, με σεβασμό στην τοπική κλίμακα και το ιδιαίτερο, εν προκειμένω, φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Κύθνου.
Τοποθετήσεις και παρουσιάσεις έγιναν και από εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στο νησί και συγκεκριμένα των κυρίων Άρη Δημέα, Ερευνητή στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΜΠ και τεχνικό υπεύθυνο στο έργο WiseGRID, τον Ulrich Laumanns από το GIZ, οργανισμό που λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Υπουργείο Ενέργειας και προωθεί την υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου αξιοποίησης των ΑΠΕ στην Κύθνο και τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες που έχει στην ιδιοκτησία της αιολικό σταθμό ο οποίος τα τελευταία χρόνια δε λειτουργεί. Το επόμενο διάστημα η εταιρία θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αξιοποίηση τη άδειας πιθανά και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και το Δήμο.
Έργα που προωθούν την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία, όπως το WiseGRID, έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική ανάπτυξη και μάλιστα στο νησιωτικό χώρο, όπου η κλίμακα είναι μικρή και τα αποτελέσματα και οφέλη εύκολα μετρήσιμα. Και αυτό γιατί τέτοιου είδους έργα μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε χρόνιες προκλήσεις διαχείρισης των υποδομών (π.χ. αφαλάτωση, υψηλό κόστος παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, ελλιπές δίκτυο μεταφορών και λιμενικών υποδομών) συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην υλοποίηση ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης.

Tags:


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien