Aigaio365 > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Μεθοδεύει διαδικασίες η Περιφερειακή Αρχή για τα LED

Μεθοδεύει διαδικασίες η Περιφερειακή Αρχή για τα LED

Από την Κοινή Γνώμη

Με συνεχιζόμενη την προκλητική τακτική της η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου προωθεί μεθοδευμένα το διαγωνισμό για τα LED, με στόχευση την επίτευξη όσων εξ αρχής είχε «φωτογραφίσει», καταστρατηγώντας κατάφωρα τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Μπορεί η αρχική υπόθεση, που εξέθεσε πολιτικά τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, να προκάλεσε το ενδιαφέρον των εισαγγελικών αρχών για περεταίρω διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών, δεν φαίνεται όμως να στάθηκε ικανή να τον οδηγήσει σε μία συνετή πολιτική ρότα, καθώς εμφανίζει μία λυσσαλέα επιμονή για την επαναδημοπράτηση του έργου, αποφεύγοντας μεν τις «φωτογραφικές» διατάξεις, μεταθέτοντας δε τη μεθόδευση σε επίπεδο διαδικασιών, ελπίζοντας ότι δεν θα είναι εύκολη η δικαστική καταδίκη ανάλογων διαδικαστικών παρασπονδιών.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις, τόσο για το εάν θα υπάρξει εισαγγελική διερεύνηση και για το νέο διαγωνισμό, όσο και για το εάν τελικά το έργο θα καταλήξει στην εταιρεία που «φωτογραφιζόταν» στον αρχικό διαγωνισμό.

Για όσα προηγήθηκαν, απόλυτη σιωπή επιδείχθηκε εκ μέρους του Περιφερειάρχη για το ποιος τελικά φέρει την ευθύνη σύνταξης των «φωτογραφικών» διατάξεων του επίμαχου διαγωνισμού, χωρίς όμως να χάνεται το βάρος της πολιτικής ευθύνης που ο ίδιος φέρει.

«Φωτογραφικές» διαδικασίες

Το μέγεθος του έργου της προμήθειας των φωτιστικών LED και των μεθοδεύσεων που υπαγορεύει η ετσιθελική ολοκλήρωση του, φαίνεται να «θολώνουν» την οπτική της Περιφερειακής Αρχής, καθώς δείχνει να μη διαθέτει τη διαύγεια που απαιτείται για διαδικασίες και ενέργειες που άπτονται της διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος.
Ο πρώτος διαγωνισμός μπορεί να κρίθηκε με δικαστική απόφαση «φωτογραφικός» ως προς τους όρους, ο δεύτερος, με τον οποίο πεισματικά εμμένει η Περιφερειακή Αρχή να δώσει τη δουλειά σε συγκεκριμένο ανάδοχο, εμφανίζεται «φωτογραφικός» ως προς τη διαδικασία.

Ναι μεν οι «φωτογραφικοί» όροι του αρχικού διαγωνισμού παραλήφθηκαν, όμως σύμφωνα με τα όσα η εξέλιξη καταδεικνύει, μεθοδεύτηκε η διαδικασία, με τρόπο που καθιστά αυτήν πλέον «φωτογραφική», καθώς επελέγη να αγνοηθεί η κατά πλειοψηφία αρνητική για τις τεχνικές προδιαγραφές απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και να υιοθετηθεί η άποψη του προέδρου της, ο οποίος και μειοψήφησε.

Μεταφράζοντας δε η Περιφερειακή Αρχή κατά το δοκούν τα όσα εκ του νόμου ορίζονται, ζητήθηκε από τον ίδιο τον εκπρόσωπο της εταιρείας να κρίνει εάν ήταν ουσιώδεις, όπως κρίθηκαν κατά την πλειοψηφία ή επουσιώδεις κατά τη μειοψηφία, οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές των αξιολογούμενων δειγμάτων. Δηλαδή ο ίδιος να προβεί στον χαρακτηρισμό που τον ευνοεί.

Εντονότατη αντίδραση, με σαφείς καταγγελτικές αναφορές, ακολούθησε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, από δύο περιφερειακούς συνδυασμούς, μέλη των οποίων μετέχουν σε αυτήν, καθώς υπήρξε εξόφθαλμα προκλητική μεθόδευση στη διαδικασία έγκρισης των αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Πολιτικά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων, προς αποσαφήνιση της στάσης της Περιφερειακής Αρχής, θέτει η Περιφερειακή Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, Άννα Μαυρουδή, μιλώντας στην «Κοινή Γνώμη».

Διαδικασία που προκαλεί ερωτήματα των περιφερειακών παρατάξεων

Οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου «Ν. Αιγαίο Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» και «Νησιωτική Ανατροπή» προβαίνουν σε κοινή δήλωση, χαρακτηρίζοντας τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τα LED ως τον «ορισμό της αυτοεκπληρούμενης προφητείας».

Η δήλωση των παρατάξεων αναφέρει: «Η Περιφερειακή αρχή αναγκάστηκε να επαναδημοπρατήσει, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια «φωτογραφικού» (κρίθηκε έτσι από την ΑΕΠΠ) διαγωνισμού, το έργο «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της νήσου Ρόδου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED» (4.5 εκ. €),απαλείφοντας τους «φωτογραφικούς» όρους.

Στη 18η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (15-11-18), μεταξύ άλλων 70 περίπου θεμάτων, συζητήθηκε και η έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μετά την επαναδημοπράτηση.
Πλήθος ερωτημάτων προκύπτουν από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:

1. Απεμπολούνται οι θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, μεταβιβαζόμενες στον ίδιο τον -μοναδικό πλέον- υποψήφιο ανάδοχο του διαγωνισμού; Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα κληθεί ο ανάδοχος να πει αν είναι ουσιώδεις ή επουσιώδεις οι αποκλίσεις των δικών του δειγμάτων LED από τις προδιαγραφές της προκήρυξης (!)

2. Μειώνεται η ισχύς των Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών καθώς τα πρακτικά τους δεν αντιμετωπίζονται ενιαία αλλά επιλεκτικά; Οι ομόφωνες αποφάσεις ή εισηγήσεις εκτελούνται ή υιοθετούνται με διαφορετικό τρόπο από εκείνες που προκύπτουν κατά πλειοψηφία;

Τελικά, προτίθεται η Περιφερειακή Αρχή να διασφαλίσει τη νομιμότητα την διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον;

Το ιστορικό της συνεδρίασης, ή πώς το «όχι» έγινε «ναι» ευνοώντας συγκεκριμένη εταιρεία

Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που κατατέθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, συμμετείχαν 5 υποψήφιοι ανάδοχοι εκ των οποίων οι τρεις δεν κατέθεσαν έντυπες προσφορές ή δείγματα και απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα πάντα με το πρακτικό, κατά την αξιολόγηση των δειγμάτων παρουσιάστηκε απόκλιση από τις προδιαγραφές στα δείγματα και για το λόγο αυτό κατά πλειοψηφία τα μέλη της επιτροπής πρότειναν την απόρριψη και των δυο υποψηφίων αναδόχων. Οι αποκλίσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ουσιώδεις από τα δυο μέλη της επιτροπής και μη ουσιώδεις από τον Πρόεδρο της.

Το πρακτικό διαγωνισμού έγινε μερικώς δεκτό από την Περιφερειακή Αρχή: χωρίς γραπτή νομική γνωμοδότηση αλλά με προφορική παρέμβαση ενός εκ των νομικών συμβούλων της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη του τη μειοψηφούσα άποψη του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, πρότεινε τον αποκλεισμό της μιας εταιρείας στο στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατόπιν τον αποκλεισμό της και λόγω των τεχνικών προσφορών. Ενώ, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από τα μέλη της παράταξης του Γ. Χατζημάρκου στην Οικονομική Επιτροπή να κληθεί ο δεύτερος υποψήφιος για να δώσει διευκρινήσεις σχετικά με το ουσιώδες ή μη των αποκλίσεων!

Πρέπει να αναφερθεί ότι εκπρόσωπος ενός εκ των δύο υποψηφίων παραβρίσκονταν στη συνεδρίαση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς δηλαδή να το γνωρίζουν οι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης, στη Σύρο. Αναπτύχθηκε δε και διάλογος μεταξύ υπηρεσιακού παράγοντα και του συγκεκριμένου εκπροσώπου, παραβιάζοντας κάθε έννοια ορθής διαδικασίας.

Τα παραπάνω συνιστούν μια πρωτοφανή καταστρατήγηση στερούμενης πολιτικής, διοικητικής και τεχνικής νομιμοποίησης.

Οι λανθασμένοι χειρισμοί της Περιφερειακής Αρχής, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αντιμετωπίζουν τη δημόσια διοίκηση ως ένα κέλυφος όπου οι διαδικασίες, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες καθίστανται δυσδιάκριτες και αποδυναμώνουν την κοινωνική λογοδοσία. Η αιρετή Περιφέρεια καταλήγει σε ένα θεσμό αποδυναμωμένο, ο οποίος υπολείπεται από την εκπλήρωση των πραγματικών καθηκόντων του.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίζουμε να προασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον, την χρηστή διοίκηση και την διαφάνεια».

«Αυτοεκπληρούμενη και μονοσήμαντη διαδικασία»

Κατόπιν των επισημάνσεων που έγιναν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέλος της οποίας είναι η Περιφερειακή Σύμβουλος, Άννα Μαυρουδή, όπως και με αφορμή την κοινή ανακοίνωση των 2 περιφερειακών συνδυασμών, κλήθηκε από την «Κοινή Γνώμη» να αποσαφηνίσει τους λόγους της αντίδρασης και των ενστάσεων που εξέφρασε τόσο κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην εξέταση του παρόντος θέματος, όσο και μέσω της ανακοίνωσης, την οποία συνυπογράφει.

Αναφερόμενη εν συντομία στο ιστορικό της υπόθεσης, η κ. Μαυρουδή είπε για τον αρχικό διαγωνισμό ότι «χαρακτηρίστηκε «φωτογραφικός» με δικαστική απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επιβεβαιώνοντας ότι «φωτογράφιζε» προκαταβολικά κάποιον εκ των δυνητικών συμμετεχόντων. Τότε όλοι, πλην της νυν πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας η οποία κώφευε, το είχαν αντιληφθεί και γι’ αυτό σύσσωμη η αντιπολίτευση το είχε επισημάνει. Έστω όμως και μετά την αναδίπλωση της Περιφερειακής Αρχής, που συνιστά πολιτική ήττα, πέρα των άλλων πτυχών που διερευνά η δικαιοσύνη, ο διαγωνισμός επανήλθε έχοντας απαλειφθεί οι «φωτογραφικοί» όροι».

Σε ερώτημα για την προσήλωση της Περιφερειακής Αρχής σε μεθοδεύσεις, χωρίς να δείχνει να συμμορφώνεται από το πρότερο πάθημα η κ. Μαυρουδή απάντησε ότι «Θα περιμέναμε εξαιτίας της προϊστορίας της συγκεκριμένης υπόθεσης, να υπάρχει η πολιτική ευθιξία και σοβαρότητα, αφενός να δοθεί η δέουσα βαρύτητα και αφετέρου να τηρηθούν στο έπακρο οι προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς παρεκκλίσεις. Αντίθετα με τις προσδοκίες μας, και αυτός ο επαναληπτικός διαγωνισμός καθίσταται, εκ των πραγμάτων, μία φωτογραφική αυτοεκπληρούμενη και μονοσήμαντη διαδικασία».

Πολιτικά ερωτήματα

Επ’ αυτού η κ. Μαυρουδή σχολίασε θέτοντας συγκεκριμένα πολιτικά ερωτήματα τα οποία εγείρονται από την ακολουθούμενη διαδικασία.

«1. Για ποιο λόγο τα μέλη της οικονομικής επιτροπής έλαβαν στις 13-11-2018, μόλις δύο μέρες, πριν την συζήτηση της εξέλιξης του διαγωνισμού το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής Διαγωνισμού.

2. Με ποια λογική αυτός ο επαναληπτικός διαγωνισμός προϋπολογισμού 4,5 εκ ευρώ αποφασίστηκε να συζητηθεί σε μία συνεδρίαση μαζί με 70 συνολικά θέματα. Άραγε αυτή η επιλογή σε συνδυασμό με τις δύο μόλις μέρες επέτρεψε στα μέλη της επιτροπής να προετοιμαστούν;

3. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν και άλλες εταιρίες στον διαγωνισμό μειώνοντας έτσι το κόστος για το δημόσιο, αν γνώριζαν ότι οι αποκλίσεις στις τεχνικές προδιαγραφές βαφτίζονται επιλεκτικά και μειοψηφικά σε «ουσιώδεις» και «επουσιώδεις»; Δεν συνιστά αυτό νόθευση του ανταγωνισμού; Δεν συνιστά αυτό παραβίαση των όρων της διακήρυξης;

4. Θεωρούμε ότι οι όροι όπως τίθενται από τον αρμόδιο φορέα που είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι λανθασμένοι; Αν τελικά, αποδεχόμαστε ότι ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ήσαν επουσιώδεις, γιατί δεν προκηρύσσεται ξανά ο διαγωνισμός με τις νέες «αποκλίσεις» στους όρους του; Δεν επιθυμούμε την μέγιστη συμμετοχή για να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση και εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος;

5. Μειώνεται η ισχύς των Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών καθώς τα πρακτικά τους δεν αντιμετωπίζονται ενιαία αλλά επιλεκτικά; Με ποια κριτήρια τα μέλη της ίδιας επιτροπής θεωρούνται ικανά να παράγουν έργο όταν αποκλείουν τον ένα συμμετέχοντα αλλά μη ικανά όταν αποκλείουν τον άλλο; Με βάση ποια νομική βάση οι αποφάσεις επιτροπών υιοθετούνται εν μέρει και όχι ως σύνολο;

6. Οι ομόφωνες αποφάσεις ή εισηγήσεις εκτελούνται ή υιοθετούνται με διαφορετικό τρόπο από εκείνες που προκύπτουν κατά πλειοψηφία; Με ποια λογική ή νομικό προηγούμενο, η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού μετατρέπεται με ταχυδακτυλουργικό τρόπο σε θετική, με το πρόσχημα ότι δεν ήταν ομόφωνη;

7. Δεν συνιστά παραβίαση της αρχής πλειοψηφίας όταν παρίσταται μόνο το μειοψηφών μέλος στη συνεδρίαση με το πρόσχημα ότι προεδρεύει της τριμελούς επιτροπής και όχι τα άλλα δύο που πλειοψήφησαν; Για ποιο λόγο ενώ ο νομοθέτης απαιτεί την λειτουργία τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού, οι αποφάσεις της οποίας βασίζονται στην αρχή της πλειοψηφίας, εκ της διαδικασίας αυτό κατέστει μονομελές και μειοψηφών;

8. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλουν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, προκρίνοντας μία συγκεκριμένη εταιρεία, μετά μάλιστα από τον χαρακτηρισμό «φωτογραφικός» του προηγούμενου διαγωνισμού;

9. Για ποιο λόγο η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε χωρίς γραπτή νομική γνωμοδότηση αλλά με προφορική παρέμβαση ενός εκ των νομικών συμβούλων της Περιφέρειας. Συνιστά άραγε η προμήθεια αξίας 4,5 εκ ευρώ κάποιο επουσιώδες θέμα που δεν χρήζει έγγραφης νομικής γνωμοδότησης;

10. Οι φωτογραφικοί όροι του προηγούμενου διαγωνισμού αφορούσαν κάποια εταιρία εκ των τωρινών συμμετεχόντων;

11. Γιατί, ενώ υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες οι οποίες έχουν σταλεί αρμοδίως στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αυτές δεν ελέγχονται ώστε να μη μείνει καμία σκιά για την συνέχιση της διαδικασίας; Είναι δυνατό με επίκληση οποιουδήποτε λόγου τυπικού ή τεχνικού προβλήματος μίας ιστοσελίδας, να μην ελέγχεται αν όντως τα δικαιολογητικά είναι αληθή ή ψευδή, τη στιγμή που υπάρχει έγγραφη καταγγελία;

Για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, είναι νομικά, διοικητικά και οικονομικά επιβεβλημένο να επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός».Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien