Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ > Η Αντίπαρος “επιβραβεύει” την ανακύκλωση

Η Αντίπαρος “επιβραβεύει” την ανακύκλωση

Από την Κοινή Γνώμη

Ομόφωνη απόφαση, όσον αφορά στην εγκατάσταση Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο νησί, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου, με στόχο την αμεσότερη “επιβράβευση” των πολιτών που ανακυκλώνουν και ως εκ τούτου μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ομόφωνα θετική ήταν η απόφαση του σώματος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, σχετικά με τη συμμετοχή στο Συλλογικό Σύστημα της Ανταποδοτικής Ανακλύκλωσης, με την εγκατάσταση ενός κέντρου στο νησί, δεδομένου, ότι, αφενός ο Δήμος δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ, για τη λειτουργία του και αφετέρου η υπαγωγή στο Σύστημα, δεν απαγορεύει την παράλληλη ύπαρξη και άλλων συστημάτων ανακύκλωσης.

Αυτοματοποιημένη Διαλογή στην Πηγή και άμεση επιβράβευση

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, “το Συλλογικό Σύστημα “Ανταποδοτική Ανακύκλωση” υλοποιείται με την τοποθέτηση σε διάφορα σημεία του κάθε ∆ήμου, Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, τα οποία αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, για την ανακύκλωση των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, καθώς και από ειδικό εξοπλισμό για την ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας (όπως χαρτί, πολυστρωματικές χάρτινες συσκευασίες, πλαστικές σακούλες κ.α.).

Στα Κέντρα αυτά, οι δημότες επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και αυτόματα τους αποδίδεται -με χρήση των υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων- απόδειξη με το αναλογούν ανταποδοτικό κίνητρο, ενώ παράλληλα τους παρέχονται και επιπλέον προσφορές-κίνητρα ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης (όπως μεγάλα δώρα διαγωνισμών, δειγματοδιανομές, εκπτωτικά κουπόνια κ.α.).

Σημειώνεται, ότι οι δημότες έχουν την επιλογή είτε να παραλάβουν την απόδειξη ανταποδοτικού κινήτρου για δωρεάν αγορές σε συνεργαζόμενα καταστήματα, πατώντας το “πράσινο” κουμπί σε κάθε μηχάνημα, είτε αυτόματα να δωρίσουν το ποσό του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών, μέσω του Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου, με τη χρήση του κίτρινου κουμπιού.

Πολλαπλά οφέλη από το σύγχρονο σύστημα

Επιπλέον, σημειώνεται, ότι το Συλλογικό Σύστημα “Ανταποδοτική Ανακύκλωση” τοποθετεί Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εντός σχολικών μονάδων, ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.

Με τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης πραγματοποιείται αυτόματα η «∆ιαλογή στην Πηγή», ενώ με αξιοποίηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, αυτόματα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες εργασίες, όπως:

-παραλαβή των άδειων συσκευασιών σε ειδική χοάνη υποδοχής και με υψηλή ταχύτητα παραλαβής (έως 30-40 συσκευασίες ανά λεπτό),

-αναγνώριση και διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό (όπου με χρήση ειδικών αισθητήρων αναγνωρίζονται και διαχωρίζονται οι συσκευασίες),

-αναγνώριση της κάθε συγκεκριμένης συσκευασίας (με χρήση barcode scanner),

-συμπίεση ή τεμαχισμός της συσκευασίας (με ειδικά μηχανικά μέσα) επιτυγχάνοντας μείωση όγκου έως 90%,

-συλλογή των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωματωμένο κλειστό αποθηκευτικό χώρο,

-αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων (με αξιοποίηση του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή),

-αυτόματη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή των αποδείξεων του ανταποδοτικού κινήτρου αλλά και άλλων κουπονιών με προσφορές (μέσω αξιοποίησης του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή),

-αυτόματη δωρεά της αξίας του χρηματικού αντιτίμου υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού (μέσω της εφαρμογής του
Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου, που στηρίζεται σε ειδικό λογισμικό και εξαρτήματα που τοποθετούνται στον εξοπλισμό),

-καθοδήγηση και ενημέρωση του καταναλωτή για τη διαδικασία της λειτουργίας του εξοπλισμού για την επιστροφή των συσκευασιών (με τη χρήση της ειδικής οθόνης υγρών κρυστάλλων) κ.α.

Παράλληλα, το Συλλογικό Σύστημα “Ανταποδοτική Ανακύκλωση” εφαρμόζει ειδικές δράσεις για τη συλλογή εμπορικών αποβλήτων συσκευασίας, με την τοποθέτηση και λειτουργία ειδικού εξοπλισμού συλλογής (όπως press containers κ.α.). Στόχος, είναι η ανακύκλωση σημαντικών ποσοτήτων συσκευασιών, ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης συσκευασιών, που αποτελούν υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της Ε.Ε.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Συλλογικού Συστήματος “Ανταποδοτική Ανακύκλωση” είναι η παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους καταναλωτές, που οδηγεί σε πολύ υψηλή συμμετοχή των δημοτών και ανάκτηση πολύ σημαντικών ποσοτήτων, αφού οι πολίτες έχουν ένα σημαντικό επιπλέον κίνητρο για την ανακύκλωση, η χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, που επιτυγχάνει τόσο αξιόπιστη ∆ιαλογή στην Πηγή με καθαρότητα υλικού 100%, όσο και επεξεργασία των συσκευασιών στην Πηγή, με μείωση όγκου έως 90%. Επίσης, η αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, μέσω της παροχής του ανταποδοτικού κινήτρου, η μη ανάγκη ύπαρξης Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, αφού η ∆ιαλογή γίνεται αυτοματοποιημένα στην Πηγή, η δυνατότητα Εφαρμογής Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, η ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών, μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών, αλλά και η διαφάνεια και αξιοπιστία, εφόσον μέσω της on-line σύνδεσης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης υπάρχει άμεση καταγραφή, συλλογή αλλά και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων.

Μηδέν κόστος, καμία δέσμευση για το Δήμο

Επιπλέον, σε ό,τι αφορά στο Δήμο, δεν καταλαμβάνονται θέσεις parking στους δρόμους της πόλης όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων, δεν υπάρχει κόστος για τη συλλογή και μεταφορά των ανακτηθέντων συσκευασιών για το ∆ήμο και δεν δεσμεύεται ανθρώπινο δυναμικό του ∆ήμου, δεδομένου ότι όλες οι εργασίες γίνονται από το Σύστημα, επιτυγχάνεται μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων για την ανακύκλωση, αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων, ενώ τέλος συνδυάζεται με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μαθητών, μέσω της αξιοποίησης των Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες.

Στην εισήγηση τονίζεται, ότι η εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος δεν έχει κανένα κόστος για το ∆ήμο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού όσο και η συλλογή, μεταφορά και συνεχή λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά το Συλλογικό Σύστημα “Ανταποδοτική Ανακύκλωση”, ενώ οι ∆ήμοι που συνεργάζονται με το πρόγραμμα μπορούν να εφαρμόζουν -εφόσον το επιλέγουν- και το Σύστημα με τους “μπλε κάδους” του ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ Α.Ε ή και όποιο άλλο Σύστημα επιθυμούν.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien