Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο: Πρόγραμμα για την κοινωνική φροντίδα

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο: Πρόγραμμα για την κοινωνική φροντίδα

Αναλυτικά το πρόγραμμα/θέσεις της παράταξής «Ανοιχτοί Ορίζοντες για τη Σύρο» για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

«Η κοινωνική φροντίδα αποτελεί την πεμπτουσία του προγράμματος μας. Μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες έχουν ανάγκη προστασίας, στήριξης, καθοδήγησης και επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την διαβίωσή τους, την υγεία, την ασφάλεια και εν γένει την φροντίδα τους.

Βασικά κριτήρια στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής πέραν των αρχών του ανθρωπισμού της δημοτικής αρχής είναι η δικαιοσύνη, η αμεσότητα και η διαφάνεια στην αξιοποίηση των πόρων αλλά και η προτεραιοποίηση των αναγκών με την εφαρμογή διάφανων διαδικασιών. Οφείλουμε να επεκτείνουμε την κοινωνική δράση του Δήμου μας και να απλώσουμε ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας σε όλες τις ευπαθείς ομάδες.

Η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας θα αποτελέσουν τον οδηγό ενός διευρυμένου Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενεργοί φορείς, λειτουργοί και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον ευαίσθητο τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών» (*από την ιδρυτική διακήρυξη της 1ης Φεβρουαρίου 2019).

Η κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου παρέχει:

Συμβουλευτική σε άτομα, οικογένειες ή ομάδες πληθυσμού, μέσω του ειδικευμένου προσωπικού.

Ενημέρωση για κοινωνικά και προνοιακά θέματα

Ενισχύσεις και στήριξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, με διαφανή κριτήρια και αντικειμενικότητα, με πρωτεύοντα ρόλο των ειδικών επιστημονικών συνεργατών του Δήμου.

Υποδομές ή πολιτικές για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ σε δημόσια, ιδιωτικά κτίρια και στον αστικό ιστό.

Λειτουργία και ανάπτυξη δομών παιδικής/οικογενειακής φροντίδας (Παιδικοί σταθμοί, ενδοοικογενειακά προβλήματα).

Λειτουργία και ανάπτυξη Υπηρεσιών ΚΑΠΗ.

Συνεργασία με φορείς δημόσιας υγείας, με κρατικές δομές κοινωνικής προστασίας καθώς και με συλλόγους και φορείς του τόπου.

Οργάνωση εκδηλώσεων για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας.

Υλοποίηση σε συνεργασία με δημόσιους φορείς υγείας προγραμμάτων πρόληψης.

Ενίσχυση του εθελοντισμού.

Προστασία και ευζωία της τρίτης ηλικίας.

Γραφείο Ισότητας των φύλων.

Προστασία της υγείας των πολιτών.

Προτεραιότητες

Στο εσωτερικό του Δήμου

Ενίσχυση του ρόλου του Κέντρου Κοινότητας για την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών.
Διορθώσεις των στρεβλώσεων του Οργανισμού του Δήμου με στόχο την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του προσωπικού και την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του επιστημονικού εξειδικευμένου προσωπικού.

Προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που θα δημιουργηθούν, ενίσχυσης του επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου να καλύπτονται περισσότερες ομάδες πληθυσμού (ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές).

Καταγραφή όλων των φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική προσφορά. Συνεργασία, στήριξη και συντονισμός του προσφερόμενου έργου, προκειμένου οι δράσεις να μην επικαλύπτονται, με στόχο να πολλαπλασιάζεται το όφελος προς τους πολίτες.

Για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ)

Λειτουργία των τριών κέντρων ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων και των παραρτημάτων τους, «Λέσχες φιλίας» του Δήμου.

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων.

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, παρουσιάσεων.

Ενεργοποίηση και ενθάρρυνση εθελοντικής προσφοράς.

Ενέργειες για επισκέψεις διαφορετικών ειδικοτήτων επιστημόνων για την στήριξη των ηλικιωμένων (π.χ ψυχιάτρων, ψυχολόγων, Ιατρών Γενικής Ιατρικής).

Έρευνα/μελέτη για εφαρμογή, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού μοναχικών ηλικιωμένων από προβλήματα πανικού, πτώσεων κ.λ.π.

Ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων των Κοινοτήτων για την στήριξη των ηλικιωμένων (Κοινωνική επαφή, συντροφιά, κά).

Για την παιδική ηλικία

Ασφαλής λειτουργία και προσαρμογή στους Ευρωπαϊκούς κανόνες του βρεφικού και των παιδικών σταθμών του Δήμου.

Άμεση καταγραφή των κτηριακών και λειτουργικών προβλημάτων των σταθμών, προτεραιοποίηση ενεργειών για την συντήρηση των κτηριακών υποδομών και την ανανέωση/εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Αξιοποίηση της τρέχουσας επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και ενέργειες για πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των παιδικών σταθμών.

Εξέταση δυνατοτήτων για την ενίσχυση του προσωπικού των παιδικών σταθμών.

Καταγραφή των αναγκών της Κοινωνίας και ενέργειες/σχεδιασμός για αύξηση των παιδικών σταθμών ή και δημιουργίας νέων κτηριακών σύγχρονων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις των μελλοντικών αναγκών, και τις οικονομικές δυνατότητες που θα διαμορφωθούν.

Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης των υποδομών για ολιγόωρη παραμονή παιδιών σε γονείς ή κηδεμόνες που έχουν ανάγκη μιας τέτοιας υπηρεσίας.

Προσπάθεια για στήριξη μονογονεϊκών ή οικογενειών με ειδικά προβλήματα από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (παιδαγωγούς, ψυχολόγους, ψυχίατρους).

Για την ισότητα των φύλων

Σύσταση Γραφείου Ισότητας των φύλων, με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων του φύλου και κάθε διάκρισης. Για την επίτευξη μια κοινωνίας ισότητας, μιας κοινωνίας όπου το φύλο, η φυλή, η καταγωγή, η κοινωνική θέση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελούν κριτήριο ένταξης ή ρατσισμού από την τοπική κοινότητα.

Για τα ΑμΕΑ

Επέκταση/φροντίδα της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης στους δημόσιους χώρους (δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, δρόμοι).

Εξέταση για δημιουργία ομάδων στήριξης μέσω των συλλόγων ή εθελοντικών δομών αλληλεγγύης για την υποστήριξη των ΑμΕΑ όταν φύγουν από την ζωή τα συγγενικά τους πρόσωπα.

Στήριξη της δομής του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και συνεργασία με το προσωπικό για δράσεις ενεργοποίησης/ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ενέργειες για την δημιουργία στεκιού παιδιών ΑμΕΑ, συνδρομή του Δήμου στην δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ για την απασχόλησή τους.

Ένταξη παιδιών ΑμΕΑ στις δράσεις του Δήμου προκειμένου να γίνει πράξη το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.
Σε συνεργασία με δημόσιους φορείς υγείας, υλοποίηση του χάρτη ΑμΕΑ με καταγραφή των αναγκών και εφαρμογή πολιτικών για την υποδοχή, φιλοξενία και μετακίνηση των ΑμΕΑ

Για τον εθελοντισμό

Ενίσχυση του εθελοντισμού σε κοινωνικές παρεμβάσεις του Δήμου (ενισχυτική διδασκαλία, ηλεκτρονικός γραμματισμός, κ.ά)

Διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού περιεχομένου, προωθώντας καμπάνιες με στόχο τον άνθρωπο, την πρόληψη και την υγεία.

Για τις ευπαθείς ομάδες

Συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις για εφαρμογή εκπτωτικού κουπονιού για άνεργους και άπορους.

Για το σύνολο των δημοτών

Συνέργειες μέσω της επιβράβευσης της ανακύκλωσης για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών/υπηρεσιών/ευπαθών ομάδων. Συνδέεται η έννοια της «ανταποδοτικής ανακύκλωσης» με το κοινωνικό έργο του Δήμου ή και των δομών αλληλεγγύης.

Εξέταση για την εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης φθαρμένων ρούχων σε περιφερειακά σημεία της Σύρου.
Υποστήριξη του αιτήματος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου και την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.

Εξέταση για ένταξη στο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) «Υγιείς πόλεις» («Ως Υγιής Πόλη δεν θεωρείται απαραίτητα ο τόπος που έχει επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο υγείας, αλλά εκεί όπου η Υγεία εξετάζεται με προσοχή, ο τόπος που μάχεται να επιλύσει τα προβλήματα Υγείας με προσήλωση και δέσμευση στις δομές και τους μηχανισμούς υγείας και ανάπτυξης που θα βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση»).

Σε συνεργασία με το νοσοκομείο, εφαρμογή προγραμμάτων προσυμπτωματικού Ελέγχου για Ενηλίκους (καρκίνος μαστού, τραχήλου της μήτρας, προστάτη κ.ά).

Αξιοποίηση ερευνών και μελετών για τις συχνά εμφανιζόμενες ασθένειες στα νησιά, για τη χρήση αλκοόλ από ανήλικους, για την ψυχική υγεία και κατανάλωση ψυχοφαρμάκων.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien