Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > Οι θέσεις της παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες για τη Σύρο» για την οικονομία και τον τουρισμό

Οι θέσεις της παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες για τη Σύρο» για την οικονομία και τον τουρισμό

Με Δελτίο Τύπου η παράταξη «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο», παρουσιάζει τις θέσεις της σχετικά με την Οικονομία και τον Τουρισμό. Αναλυτικά:

Η Σύρος, ένα νησί από την φύση του ιδιαίτερο προσπαθεί να στηριχθεί σε τέσσερις πυλώνες – άξονες. Σε αντίθεση με άλλα Κυκλαδονήσια που στηρίζονται κατά βάση στον Τουρισμό ή σε άλλα νησιά της Περιφέρειας που βασίζονται στον πρωτογενή τομέα, η Σύρος προσπαθεί, χωρίς συγκεκριμένο πλάνο, ισομερώς να αξιοποιήσει – εκμεταλλευτεί τον πρωτογενή (αγροτική παραγωγή), τον δευτερογενή (μικρές βιοτεχνίες, μεταποιητικός κλάδος), την βαριά βιομηχανία (Ναυπηγεία) και τον Τουρισμό.

Άξονας 1: Πρωτογενής Τομέας (Αγροτική Παραγωγή)

Παραδοσιακά η Σύρος είχε περιορισμένη αγροτική παραγωγή καθώς υπάρχει περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται έντονη δραστηριότητα από νέους επιχειρηματίες και σαν Δημοτική Αρχή είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίξουμε μέσω:

• Ενέργειες για μειωμένο τιμολόγιο (προνομιακό) της ΔΕΥΑΣ για αγροτική χρήση
• Απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη για νέους επιχειρηματίες
• Επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους επιχειρηματίες
• Συμμετοχής του Δήμου σε θεματικέ εκθέσεις
• Ένταξης των αγροτικών τοπικών προϊόντων στα τοπικά καταλύματα.

Εκτός από την αγροτική παραγωγή στον πρωτογενή τομέα εντάσσονται και στηρίζουμε την αλιεία (βελτιώνοντας και νοικοκυρεύοντας τον χώρο ελλιμενισμού αλιευτικών σκαφών), την κτηνοτροφία και την μελισσοκομία.

Άξονας 2: Δευτερογενής Τομέας (Μικρές βιοτεχνίες, μεταποιητικός κλάδος)

Ο συγκεκριμένος τομέας έχει αναπτυχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό με χαρακτηριστικότερο προϊόν το Λουκούμι και την Χαλβαδόπιτα. Εκτός όμως από τα δύο αυτά προϊόντα γίνονται σοβαρές προσπάθειες και σε άλλους τομείς μεταποίησης όπως η Τυροκομία και η Οινοποιία. Η Δημοτική Αρχή μπορεί να σταθεί αρωγός διεκδικώντας την προστασία των τοπικών προϊόντων μέσω της ανακήρυξής τους ως προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.). μια σύγχρονη Δημοτική Αρχή θεωρεί ως δεδομένη την αγαστή συνεργασία τόσο με τους επιχειρηματίες ή επαγγελματικούς φορείς όσο και με το Επιμελητήριο και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Άξονας 3: Βαριά βιομηχανία (Ναυπηγεία)

Ο τρίτος, και για πολλά χρόνια, πυλώνας οικονομίας της Σύρου είναι η βαριά βιομηχανία με κυριότερο εκφραστή το Νεώριο το οποίο τείνει να σταθεί ξανά στα πόδια του και να αποτελέσει ξανά ένα βασικό άξονα επιχειρηματικότητας και εργασίας.

Άξονας 4: Τριτογενής τομέας (Τουρισμός)

Ο τελευταίος πυλώνας – άξονας που η Σύρος θα έπρεπε να έχει πορευθεί και ναι έχει αποκτήσει μια Ταυτότητα είναι ο Τουρισμός καθώς μπορεί να επηρεάσει θετικά Οικονομικά και Κοινωνικά το νησί, προστατεύοντας και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Στον τομέα της Αυτοδιοίκησης σημασία δεν έχει τι λες, αλλά τι κάνεις. Ο Τουρισμός είναι ένα πολυδιάστατο και πολύπλοκο φαινόμενο κοινωνικού περιεχομένου, πρωταγωνιστές στην τουριστική δραστηριότητα είναι ο άνθρωπος και ο τόπος.

Ο Τουρισμός αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και προόδου, ενώ συμβάλλει δυναμικά στην αύξηση εθνικού εισοδήματος, και στη μείωση της ανεργίας, έστω και εποχικά. Το Τουριστικό Προϊόν ως έννοια περιλαμβάνει υλικά και άυλα αγαθά τα οποία συμβάλλουν στην διαμόρφωση της τουριστικής εμπειρίας, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί διαδικασίες παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης. Εκκίνηση για τον σχεδιασμό μιας επιτυχημένης στρατηγικής είναι το όραμα και ο στόχος. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει το Όραμα.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Ο υψηλός βαθμός συνάφειας που υπάρχει ανάμεσα στην Ιστορία και τον Πολιτισμό με τον τόπο μας, δημιουργεί το υπόβαθρο ώστε η Σύρος να ανασκευάσει την εικόνα της και να ενισχύσει τα μοναδικά στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στην Ελληνική τουριστική αγορά, αλλά και να διεκδικήσει μια θέση στη Διεθνή τουριστική αγορά.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

• Ποιοτική αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος της Σύρου
• Επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου της Σύρου
• Βιώσιμη (αειφόρος) Τουριστική Ανάπτυξη (Sustainable Development). Προσδοκούμε σε αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος άλλα όχι με κάθε κόστος, όχι σε βάρος της ποιότητας ζωής των μονίμων κατοίκων ή των επισκεπτών, όχι χωρίς να προστατεύσουμε το περιβάλλον
• Προσέλκυση επενδυτικών δυνάμεων και κεφαλαίων
• Στόχευση σε νέες αγορές στόχους (Target Group) επισκεπτών με ενισχυμένη (σε σχέση με τώρα) αγοραστική δύναμη
• Απολογισμός τετραετίας με ετήσιες επιμέρους αξιολογήσεις
• Δημιουργία – Ανάπτυξη εναλλακτικού θεματικού τουρισμού.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μια ανοιχτή πρόκληση για τον συνδυασμό μας και τον επικεφαλής Νίκο Λειβαδάρα είναι η υλοποίηση του οράματος, το οποίο εκπορεύεται και συνδέεται με τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Η δυναμική ανάπτυξης του οράματος εξαρτάται από την εμπλοκή όλων των δρώντων (πολίτες, τοπικοί άρχοντες, επιχειρηματίες), αλλά και από τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση του οράματος. Η στρατηγική (βασικό συστατικό για την επίτευξη στόχων) ενός σχεδίου Marketing θα πρέπει να χαραχτεί γύρω από τις ανάγκες του καταναλωτή – τουρίστα, τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών – προϊόντων και την ενδυνάμωση της επισκεψιμότητας του τόπου.

Προτάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού

• Αναβάθμιση και ενίσχυση της Τουριστικής Επιτροπής κάνοντάς την πιο ευέλικτη στηρίζοντάς την με ένα αυτόνομο Τμήμα Τουρισμού. Την επιτροπή θα απαρτίζουν τοπικοί φορείς, επαγγελματίες τουρισμού με σκοπό τον προγραμματισμό και χάραξη τουριστικής αναπτυξιακής πολιτικής καθώς και την προβολή της Σύρου

• Συνεργασία με ειδικό συνεργάτη Τουριστικού Marketing με εξειδίκευση στην επικοινωνία, προώθηση και προβολή του τόπου (Branding Destination)

• Συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (συμμετοχή σε στοχευμένες εκθέσεις που θα έχει προτείνει ο Ειδικός Συνεργάτης) και το Επιμελητήριο Κυκλάδων αξιοποιώντας τα πολύτιμα επιστημονικά εργαλεία (Portals)

• Συνεργασία με τα γειτονικά νησιά

• Συνεργασία με τοπικούς φορείς για την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Πολιτιστικός, Μαθητικός – Εκπαιδευτικός, Περιπατητικός, Θρησκευτικός, Γαστρονομικός, Αθλητικός, Γεωτουρισμός κλπ). Διοργάνωση ημερίδων θεματικού τουρισμού με φιλοξενία διαμορφωτών κοινής γνώμης (bloggers) και δημιουργία Road Shows προβάλλοντας τα Συριανά προϊόντα. Ενδεικτική στόχευση για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί η ανάπτυξη του γεωτουρισμού και του περιπατητικού τουρισμού. Το γεωλογικό απόθεμα της Σύρου αποτελεί ένα ξεκάθαρο συγκριτικό μας πλεονέκτημα γνωστό σε όλους τους γεωεπιστήμονες ανά τον κόσμο. Με τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου γεωλογικού μουσείου συνδεδεμένου με γεωδιαδρομές σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος στοχεύουμε στην οργανωμένη προσέλκυση ομάδων φοιτητών, ερευνητών, περιπατητών και μαθητών σε περιόδους χαμηλής τουριστικής ζήτησης για το νησί.

• Συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμού (αποκατάσταση των ταφικών μνημείων, ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου)

• Προώθηση και προβολή του Μεσαιωνικού οικισμού της Άνω Σύρου

• Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών δημιουργώντας εφαρμογές (Application) οι οποίες θα ενημερώνουν τον επισκέπτη για οποιαδήποτε δράση υπάρχει στο νησί, θα ενημερώνει τον επισκέπτη για τα δρομολόγια πλοίων και αεροπλάνων καθώς επίσης και πληροφορίες για Ιδρύματα ή Εμπορικά καταστήματα ή / και διαθέσιμες θέσεις Parking

• Δημιουργία και κατάθεση φακέλου Κρουαζιέρας, αξιοποιώντας το ασφαλέστερο λιμάνι των Κυκλάδων. Μέσω συνεργασίας με τον Ειδικό συνεργάτη συμμετέχουμε σε εξειδικευμένα δίκτυα Κρουαζιέρας

• Προώθηση της Σύρου ως Τουριστικό προϊόν City Break

• Συμμετοχές σε στοχευμένες Εκθέσεις (B2B και B2C)

• Χρήση της εργαλειοθήκης του σύγχρονου Marketing

• Χρήση των πολύτιμων εργαλείων Data Analytics – Big Data που μας βοηθά να γνωρίζουμε πληροφορίες, λεπτομέρειες και προσδοκίες του επισκέπτη. Μέχρι τώρα τα στοιχεία είτε είναι πενιχρά είτε «εικονικά» γεγονός που ενισχύει την άποψη «το μη μετρήσιμο είναι και μη διαχειρήσιμο»

• Ένταξη της Σύρου στα δίκτυα Smart City αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα της

• Στοχευμένες κινήσεις προκειμένου να αποκτήσουν τα τοπικά προϊόντα (Λουκούμια, Χαλβαδόπιτα, Τυρί) Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) προωθώντας ταυτόχρονα την Γαστρονομία

• Ενημέρωση πολιτών για τις κινήσεις της Τουριστικής Επιτροπής στο μέλλον

• Επαναλειτουργία της δράσης των Μικρών Ξεναγών όπου μέσα από τις ξεναγήσεις προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις τους στον επισκέπτη

• Επιβράβευση δημοτών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τομέα του Τουρισμού. Οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων με σκοπό την βελτίωση των επαγγελματιών του κλάδου

• Δημιουργία σύγχρονων κέντρων υποδοχής στις πύλες εισόδου του νησιού (Λιμάνι και Αεροδρομίου) καθώς επίσης και στο Δημαρχείο με αποκλειστικό σκοπό την καταρτισμένη πληροφόρηση των επισκεπτών

• Αξιοποίηση του Portal το οποίο θα προβάλει την πιο ανανεωμένη πληροφορία για οτιδήποτε γίνεται στο νησί, για όλα τα αξιοθέατα αλλά και τις επιχειρήσεις. Το σύγχρονο Portal στοχεύει στην κάλυψη της ανάγκης του πελάτη.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien