Aigaio365 > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Μανιός: Η παραγωγική ανασυγκρότηση στον αγροτικό τομέα – Τι παραλάβαμε, τι υλοποιήσαμε και τι σχεδιάζουμε

Μανιός: Η παραγωγική ανασυγκρότηση στον αγροτικό τομέα – Τι παραλάβαμε, τι υλοποιήσαμε και τι σχεδιάζουμε

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου του υπ. βουλευτή Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Μανιού με θέμα: «Η παραγωγική ανασυγκρότηση στον αγροτικό τομέα»:

Για το φορολογικό των αγροτών:

Παραλάβαμε το αγροτικό εισόδημα και οι κοινοτικές ενισχύσεις όπου φορολογούνταν από το πρώτο ευρώ.

Υλοποιήσαμε το αφορολόγητο στο εισόδημα του αγρότη και προστασία των επιδοτήσεων από κατασχέσεις έτσι ώστε 9 στους 10 αγρότες να έχουν αφορολόγητο.

Αναλυτικότερα:

· Αφορολόγητο έως 9.550 € στο πραγματικό εισόδημα των αγροτών, όπως στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους.

· Οι αποζημιώσεις και το σύνολο των ενισχύσεων από αγροτικά προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, είναι πλήρως αφορολόγητες.

· Αφορολόγητο όριο μέχρι 12.000 € για την Πράσινη ενίσχυση και τις Συνδεδεμένες.

· Προστασία από κατασχέσεις των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι έως του ποσού των 7.500 ευρώ.

· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς.

· Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.

Για το ασφαλιστικό των αγροτών:

Παραλάβαμε μία χώρα που το 2026 θα εκμηδενιζόταν η βασική σύνταξη.

Υλοποιήσαμε:

· Οι αγρότες είναι ενταγμένοι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

· Πάνω από το 90% των αγροτών καταβάλλει το ελάχιστο ασφάλιστρο.

· Από 1/1/2019 προχωρήσαμε και σε κατά 33% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον κλάδο της σύνταξης για τους αγρότες.

· Εξασφαλίσαμε εθνική σύνταξη και για τους αγρότες που αποτελεί τη βάση υπολογισμού μαζί με την ανταποδοτική.

· Θεσπίσαμε το εργόσημο στους παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης.

Για το νέο παραγωγικό μοντέλο με στόχο τη στήριξη και την ανταγωνιστικότητα μικρών και μεσαίων αγροτών:

· Νομοθετήσαμε το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών. Σήμερα υπάρχουν στο μητρώο 800 υγιείς συνεταιρισμοί.

1) Με δημοκρατία στη λειτουργία και την ανάδειξη των διοικήσεων.

2) Με όπλο την δημοκρατική αρχή: ένα μέλος – μία μερίδα – μία ψήφος.

3) Με την ισχύ της υποχρεωτικής παράδοσης του 80% της παραγωγής των μελών απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των Συνεταιρισμών.

4) Με την ουσιαστική θεσμοθέτηση των γυναικείων συνεταιρισμών και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και στον αγροτικό χώρο.

5) Θεσμοθετήσαμε τη λειτουργία των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

6) Νομοθετήσαμε τον θεσμό της οικοτεχνίας για τα αγροτικά προϊόντα.

· Στηρίζουμε τα συλλογικά σχήματα με διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

· Στηρίζουμε τους συνεταιρισμένους αγρότες με κατάργηση τους τέλους επιτηδεύματος.

· Έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών.

· Μειώσαμε τη φορολογία συνεταιρισμών από το 13% στο 10%.

· Το πλεόνασμα που διανέμεται στους συνεταιρισμένους αγρότες φορολογείται σαν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και όχι με 22% από το πρώτο € που ίσχυε.

· Προνομιακή μεταχείριση συνεργατικών οργανώσεων στα προγράμματα του ΠΑΑ.

· Δώσαμε κίνητρα για οργάνωση της παραγωγής και της μεταποίησης, σε συλλογικές μορφές, Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

Μέτρα και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που στηρίζουν το νέο παραγωγικό μοντέλο:

· Οι πληρωμές από το ΠΑΑ είναι μέχρι τώρα 2,1 δις €.

· Στηρίζουμε την ηλικιακή ανανέωση με 16.000 νέους ηλικίας από 18-40 ετών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών.

· Πάνω από 50.000 νέες θέσεις εργασίας από τα επενδυτικά προγράμματα του ΠΑΑ και 4.000 από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ).

· Έμφαση στην ποιότητα αγροτικών προϊόντων με προγράμματα ενίσχυσης της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

· Δόθηκαν 500 εκατ. € για δημόσια έργα αγροτικών υποδομών (φράγματα, αρδευτικά δίκτυα κ.ά.).

· Ολοκληρώνουμε ημιτελή εγγειοβελτιωτικά έργα, προκειμένου να γίνουν λειτουργικά.

· Με τα ενισχυμένα τοπικά Leader ανά περιοχή και τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων δίδεται πολύπλευρη στήριξη στον αγροτικό χώρο.

· Με τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών), βάζουμε τις βάσεις για να εξυπηρετηθούν οι ενισχύσεις της εξισωτικής αποζημίωσης.

· Θα δοθούν 405 εκατ. € στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Για την ρευστότητα των αγροτών:

Τι προτείνει η αντιπολίτευση: Συμψηφισμό των χρεών των αγροτών με τις επιδοτήσεις.

Τι υλοποιήσαμε: οι αγρότες έχουν ρυθμίσεις για προστασία επιδοτήσεων και ελάφρυνση από τα χρέη και τα κόκκινα δάνεια. Συγκεκριμένα:

· Προστασία των αγροτικών ενισχύσεων του Πυλώνα Ι μέχρι του ποσού των 7.500 €.

· Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες.

· Νοικοκύρεμα και έγκαιρη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

· Θεσπίσαμε την κάρτα του αγρότη με εγγύηση τις επιδοτήσεις.

· Θεσπίσαμε την υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων από τους εμπόρους μέσα σε 60 ημέρες.

· Ρύθμιση έως 120 δόσεις για αγρότες με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία.

· Μείωση ΦΠΑ σε ενέργεια από 13% στο 6% και στους αγρότες.

· Με ενισχύσεις de minimis άνω των 80 εκατ. € που δόθηκαν στοχευμένα σε προϊόντα που αντιμετώπισαν προβλήματα στην παραγωγή.

· Νέα ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Τι σχεδιάζουμε:

· Περαιτέρω μείωση του φόρου συνεταιρισμένων αγροτών.

· Μείωση του κόστους των κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων.

· Μείωση του κόστους λιπασμάτων.

· Μείωση της τιμής του αγροτικού πετρελαίου.

· Ίδρυση Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοοικονομική στήριξη των αγροτών.

· Καθιέρωση προκαταβολής αποζημιώσεων με εγγύηση τις αγροτικές ενισχύσεις.

· Την επαρκή χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών.

· Τεκμηριώνουμε τις θέσεις της Ελλάδας για την αποφυγή της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης των επιδοτήσεων.

· Εργαζόμαστε για την Άμεση σύγκλιση αξίας δικαιωμάτων αγροτικών ενισχύσεων για στήριξη των νέων και μικρομεσαίων αγροτών.

· Έγκαιρη προετοιμασία και κατάθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ, μόλις ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την περίοδο μετά το 2020.

· Ετοιμάζουμε νέα μέτρα για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων.

Επισυνάπτουμε αρχείο με δύο πίνακες όπου δίνονται στοιχεία που αφορούν τις συνολικές ενισχύσεις των αγροτών στις Κυκλάδες καθώς και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, την περίοδο 2015-2019.Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien