Aigaio365 > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Αποστόλου: Γίνονται μάχες αυτή την ώρα στην Ε.Ε. προς όφελος των Ελλήνων αγροτών

Αποστόλου: Γίνονται μάχες αυτή την ώρα στην Ε.Ε. προς όφελος των Ελλήνων αγροτών

Με τη φράση «γίνονται μάχες αυτή την ώρα» και ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν θα συμφωνήσουμε να χάσουμε ούτε ένα ευρώ», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διαπραγματευτεί σκληρά στην ΕΕ, προκειμένου να μην θιγούν οι Έλληνες αγροτοκτηνοτρόφοι, από τις εισηγήσεις που καταθέτουν εκπρόσωποι άλλων κρατών – μελών στο Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας.

Εκφράζοντας, από το βήμα του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας την ελπίδα του να αποτελέσουν «ομόθυμη εθνική επιλογή» οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης στα αγροκτηνοτροφικά ζητήματα, ο κ. Αποστόλου επισήμανε: «Παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε: να μην μειωθεί ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, να μην υπάρξει σύγκλιση των ενισχύσεων χωρίς να λαμβάνει υπόψη κι άλλες παραμέτρους, εκτός της στρεμματικής ενίσχυσης, να αποτραπεί κάθε ιδέα ακόμη και για μικρού βαθμού συγχρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων από εθνικούς πόρους (επανεθνικοποίηση, να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ με τους δύο πυλώνες να αλληλοσυμπληρώνονται: άμεσες ενισχύσεις και αγροτική ανάπτυξη – επενδύσεις και να υπάρξουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε πιο δίκαιη και με καλύτερη στρατηγική στόχευση, κατανομή των ενισχύσεων ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες αγροτών και καλλιεργειών, ιδιαίτερα για όσες για λόγους αιτιολογημένους ή μη, ήταν ελάχιστα ή καθόλου ωφελούμενοι από τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Ο κ. Αποστόλου, αναφέρθηκε και στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020) που, όπως υπογράμμισε, αποτελεί το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο υλοποίησης μιας σειράς μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην ανάταξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου.

Υπενθύμισε, δε, ότι με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ, μεταξύ άλλων, αποτυπώθηκε η ισχυρή πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις ελληνικές Περιφέρειες, πόροι που ανέρχονται στο 37% των πόρων του Προγράμματος. «Πεποίθησή μας αποτελεί ότι πρέπει να εμπιστευθούμε τις Περιφέρειες στην υλοποίηση πολιτικών που τις αφορούν άμεσα και συμβάλουν στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους», είπε.

Δηλώνοντας ικανοποιημένος με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο ενεργοποίησης των μέτρων του ΠΑΑ, όσο και σε επίπεδο απορρόφησης των πόρων του, σημείωσε ότι «στα δύο χρόνια που τρέχει το ΠΑΑ, το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των μέτρων που έχουν προκηρυχθεί ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 4 δισ. ευρώ έχουν δεσμευθεί σε νέες προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα, δηλαδή το 67% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος». Πρόσθεσε, δε, ότι «στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε νέες προκηρύξεις σε σημαντικής και όχι μόνο χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα, συνολικού ύψους 450 εκ. ευρώ, όπως για τα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, για τη προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας στο πρωτογενή τομέα, για επενδύσεις αντιχαλαζικής προστασίας, ενώ ήδη δημοσιεύτηκε η 2η πρόσκληση για του Νέους Αγρότες στις Περιφέρειες που δεν καλύφθηκε ο προϋπολογισμός της 1ης και προδημοσιεύθηκαν προσκλήσεις σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις όπως του Comfusio και της Εναλλακτικής καταπολέμησης ζιζανίων στους ορυζώνες».

Παράλληλα, είπε, ότι με τροποποίηση του ΠΑΑ, που προωθείται για έγκριση στην ΕΕ, αυξάνονται οι πόροι του Μέτρου των Νέων Γεωργών, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επιλαχόντων της 1ης Πρόσκλησης καθώς και των υποψηφίων της 2ης Πρόσκλησης, «ανταποκρινόμενοι ουσιαστικά στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και εξαντλώντας κάθε χρηματοδοτικό μέσο στήριξης των νέων ανθρώπων που εγκαθίστανται στην ελληνική περιφέρεια και απασχολούνται για πρώτη φορά στον πρωτογενή τομέα». Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε ότι περισσότερα από 300 εκ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για τις δύο προκηρύξεις του Μέτρου ώστε να εγκριθούν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους και που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 16.000 νέους.

Η ΠΚΜ..πρωτοπορεί

Λέγοντας ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα, με σημαντικές δυνατότητες ακόμη μεγαλύτερης συμμετοχής στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του αγροτικού τομέα – στη φυτική, στη ζωική παραγωγή και στην αλιεία – ο κ. Αποστόλου, σημείωσε: «ιδίως σε ορισμένους κλάδους, λόγω εμπειρίας και τεχνογνωσίας, μεγέθους και εδαφοκλιματικών συνθηκών, η ΠΚΜ πρωτοπορεί».

Τόνισε ότι έχουν εκχωρηθεί έως σήμερα πόροι ύψους 143,1 εκατ. ευρώ για δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (το 18% των συνολικά εκχωρούμενων πόρων), μη συμπεριλαμβανομένων των πόρων των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων LEADER που έχουν εγκριθεί και εκχωρηθεί στη ΠΚΜ, ύψους 60,4 εκ. ευρώ (ΟΤΔ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς). «Συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΠΑΑ χρηματοδοτούνται 196.972 έργα και δικαιούχοι συνολικού προϋπολογισμού 598 εκ. ευρώ συνεχιζόμενες και νέες δεσμεύσεις», επισήμανε και πρόσθεσε ότι σε επίπεδο απορρόφησης των πόρων του ΠΑΑ «στην ΠΚΜ, έχουμε μέχρι σήμερα τα καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με κάθε άλλη προγραμματική περίοδο, με τις πληρωμές να ανέρχονται σε 1,43 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη».

Εξήγησε, ότι οι πόροι αυτοί που κατευθύνθηκαν στην ελληνική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα ειδικότερα, αντιστοιχούν σε απορρόφηση κοινοτικής συμμετοχής της τάξης του 28%, ενώ πρόσθεσε ότι «μαζί δε με την προκαταβολή του προγράμματος ύψους 188,7 εκ. Euro, που έχει ήδη εισρεύσει στη χώρα, η απορρόφηση στο τέλος του 2017 ήταν της τάξης του 31%».

Ο κ. Αποστόλου επισήμανε ότι το ΠΑΑ ξεπέρασε τον κοινοτικό μέσο όρο απορρόφησης πόρων, παρά την καθυστέρηση έγκρισής του κατά ένα χρόνο σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών κρατών μελών, και μάλιστα είναι δεύτερο ως προς το ρυθμό αύξησης πληρωμών μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ε.Ε., Όπως ανέφερε, το ΠΑΑ υπερκάλυψε το στόχο του ΕΣΠΑ, συνεισφέροντας με το μεγαλύτερο ποσό απορρόφησης πόρων στο ΠΔΕ μεταξύ των 20 επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και κατ΄ επέκταση εισροής κοινοτικών πόρων στη χώρα,

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των επενδύσεων του ΠΑΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της κανονιστικά προβλεπόμενης μελέτης για την επιλογή των καταλληλότερων χρηματοδοτικών μέσων στήριξης και το 2018 θα συσταθεί το σχετικό ταμείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕΣχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien