Aigaio365 > ΚΥΚΛΑΔΕΣ > ΣΥΡΟΣ > ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο: Θέσεις για τη διοίκηση

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο: Θέσεις για τη διοίκηση

Αναλυτικά οι θέσεις της παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ για τη Σύρο», σχετικά με τον τρόπο διοίκησης, την συμμετοχή, την δημοκρατία:

Για την διαφάνεια στην εσωτερική λειτουργία

Βάζουμε ένα τέλος στα φαινόμενα κακοδιοίκησης προτάσσοντας την αξιοκρατία και τη διοίκηση με στόχους.

⦁ Η Αξιοκρατική λειτουργία της διοίκησης, είναι προϋπόθεση στην αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού, προκειμένου να παράγεται αναπτυξιακό έργο με ίδια μέσα. Στόχος η δημιουργία τεχνογνωσίας που θα μένει στις Υπηρεσίες για να λειτουργεί σήμερα και αύριο με κάθε διοίκηση.

• Βάζουμε ως προτεραιότητα, τον ενιαίο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό των δημοτικών δράσεων και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Στοχεύοντας στην σωστή οργάνωση και προγραμματισμό των δημοτικών δράσεων, εκπονούμε Στρατηγικό Σχέδιο και Ετήσιο Δημοτικό πρόγραμμα δράσης προκειμένου να υπάρχει συνολική εικόνα των ετήσιων δαπανών που θα αναλάβει ο Δήμος και να αποφεύγονται οι κατατμήσεις.

⦁ Ανασυγκροτούμε τον οργανισμό λειτουργίας του δήμου προκειμένου να διορθωθούν οι σημερινές στρεβλώσεις να βελτιωθεί η λειτουργία της διοίκησης και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η γνώση και η εμπειρία που υπάρχει στα στελέχη του. Παράλληλα, παρέχουμε την δυνατότητα στο προσωπικό του δήμου για συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευσή του.

⦁ Θέτουμε στόχους και ορόσημα, προκειμένου κάθε δημοτική δράση, κάθε δημοτική ενέργεια να μπορεί να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί για συγκεκριμένα αποτελέσματα σε τακτική βάση. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσσουμε ως σημαντικό στοιχείο της διοίκησης του Δήμου, την δημιουργία δομής εσωτερικού ελέγχου και διαφάνειας μέσω της οποίας θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των δημοτικών ενεργειών.

⦁ Προωθούμε ενέργειες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του Δήμου και τις φέρνουν στην σύγχρονη εποχή. Προχωρούμε στην πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής και της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων λαμβάνοντας πάντα τις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας.

Για την εξυπηρέτηση του δημότη

⦁ Αναγνωρίζουμε το σημερινό έλλειμμα του δήμου μας στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Συντάσσουμε, από το πρώτο έτος της δημοτικής μας θητείας μία ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική με επίκεντρο τον δημότη. Στόχος: η μείωση της γραφειοκρατίας, η ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών και η καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη. Σε αυτή την βάση πιστοποιούμε την αξία του ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού και το εντάσσουμε στις λύσεις πληροφορικής που αξιοποιούνται από τον Δήμο μας.

⦁ Προτάσσουμε την δημιουργία εντός των δύο πρώτων χρόνων της δημοτικής θητείας την δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συλλογής και παρακολούθησης αιτημάτων των πολιτών. Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να στείλει άμεσα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής τα προβλήματα που αφορούν την γειτονιά του και την πόλη του.

⦁ Αποτελεί υποχρέωση ενός σύγχρονου Δήμου να παρέχει απομακρυσμένα ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς του δημότες του, στοιχείο που σήμερα απουσιάζει παντελώς από την διοικητική λειτουργία του δήμου μας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να μεριμνούμε για την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των πολιτών, έτσι ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες εφαρμογές.

⦁ Επιπλέον, δημιουργούμε σε συνεργασία με την κάθε υπηρεσία του Δήμου, τον Οδηγό Εξυπηρέτησης των Δημοτών ο οποίος θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου. Μέσω του οδηγού θα παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε δημότης και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Για την συμμετοχή των δημοτών στις αποφάσεις

⦁ Αντιλαμβανόμαστε την ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για συμμετοχή των δημοτών στα κοινά πράγματα, για την ανάγκη να ακούγεται καθαρά η άποψή τους, η γνώμη και ο προβληματισμός τους. Σχεδιάζουμε τις κατάλληλες διαδικασίες για την εφαρμογή του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Μια διαδικασία που οι πολίτες μέσα από τις προβλεπόμενες από το νόμο Κοινοτικές συνελεύσεις καλούνται να μετέχουν σε διαδικασίες εκπόνησης των δικών τους τοπικών σχεδίων δράσης/ανάπτυξης της περιοχής τους, ιεραρχώντας τις προτεραιότητές τους, πάντα με τη συμμετοχή και τις εισηγήσεις της δημοτικής αρχής.

⦁ Θεσμοθετούμε την Ώρα του δημότη, μια υποχρέωση της δημοτικής αρχής να δίνει την δυνατότητα στον δημότη να επικοινωνεί άμεσα με τον δήμαρχο και τους στενούς συνεργάτες του, να μπορεί να θέτει ερωτήματα και να παίρνει υπεύθυνες απαντήσεις. Η καθιέρωση ενός νέου θεσμού θα συμβάλει σε μια νέα διαδικασία διαλόγου, στην κατοχύρωση της δημοκρατικής διοίκησης αλλά και ελέγχου από τους ίδιους του πολίτες.

⦁ Αξιώνουμε ο Συμπαραστάτης του Δημότη να λειτουργεί ως βοηθός στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα των πολιτών και την καλύτερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και όχι αμειβόμενη θέση για την τοποθέτηση ημετέρων.

Για την συμμετοχή της νεολαίας

⦁ Θεσμοθετούμε τα Τοπικά συμβούλια νέων, προκειμένου οι νέοι 15-28 ετών να έχουν το δικό τους βήμα, τις δικές τους προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν.

Επιδιώκουμε την συμμετοχή της νεολαίας στα κοινά, στις αποφάσεις του Δήμου, με τις δικές τους προτάσεις, με την δική τους οπτική. Θέλουμε την νεολαία ενεργή, δημοκρατική, δημιουργική. Το συμβούλιο των νέων θα αποτελέσει τον συνεργάτη του Δήμου σε προβλήματα και λύσεις για την νεολαία, το δημοτικό συμβούλιο θα αποκτήσει αμεσότητα με την νεολαία.

⦁ Ενεργοποιούμε στο νησί μας το Δημοτικό Συμβούλιο των εφήβων. Η ενσωμάτωση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως είναι η βουλή των εφήβων στο νησί μας ως Δημοτικό Συμβούλιο των εφήβων θα δώσει την ευκαιρία συνεργασίας των εκπαιδευτικών με το Δημοτικό Συμβούλιο ενεργοποιώντας μια διαδικασία που μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στους εφήβους της Σύρου. Επιδιώκουμε να εδραιώσουμε την δημοκρατία και τους κανόνες της, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τους εφήβους.

Για την δημοκρατική πληροφόρηση

⦁ Εκπονούμε μελέτη βιωσιμότητας για την εξυγίανση της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου με σκοπό τη μετατροπή της σε εργαλείο ενημέρωσης και προβολής των δράσεων του νομού. Στοχεύουμε να δοθεί βήμα σε κάθε δημιουργική ομάδα στο νησί μας που προωθεί τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη, τον τουρισμό. Βήμα στους νέους, στους φοιτητές, στους δημοσιογράφους, στους αιρετούς, σε κάθε φορέα που προσφέρει για το κοινωνικό σύνολο.

Επιδιώκουμε την συνεργασία σε κάθε τομέα και δράση της δημοτικής πολιτικής & διοίκησης.

Είμαστε με τους δημότες, είμαστε με τους συμπολίτες μας.


Σχετικά άρθρα


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien